Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az ÉRV alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

- Alapvető jogszabályok
- Alaptevékenység, feladat- és hatáskör - vonatkozó szabályok

Tanúsítványok

- Tanúsítvány: MSZ EN ISO 50001:2012 szabványnak megfelelő energiairányítási rendszer
- Tanúsítvány: ISO 9001:2008 és az ISO 14001:2004 szabványoknak megfelelő minőségirányítási és környezetvédelmi rendszer
-Tanúsítvány: Akkreditálási okirat az ÉRV ZRt. Vízminőség-ellenőrzési Osztályának MSZ EN ISO/ IEC 17025:2005 szabványnak megfelelő működéséről

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

- az ÉRV ZRt. vonatkozásában nem releváns.

Közszolgáltatások

- Közszolgáltatások megnevezése
- A közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
- Közszolgáltatások díjai, díjkalkulátor

A szervezet nyilvántartásai

Nyilvános kiadványok

- az ÉRV ZRt. vonatkozásában nem releváns.

Döntéshozatal, ülések

- feltöltés alatt.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

- feltöltés alatt.

Pályázatok

- feltöltés alatt

Hirdetmények

Közérdekű adatok igénylése

- Adatvédelmi felelős: Solymosi András János, jogharmonizációs munkatárs.
- Az adatvédelmi felelős elérhetőségei: 06/48-514-500/ 186-os mellék; 06/ 30-846-1392;
   Solymosi.Andras@ervzrt.hu

Közzétételi listák

Vízminőségi adatok

A víziközmű szakági térképek adatkezelése

- Adatcsere szabvány
- Alaptérkép-sablon
- Ivóvíz szakág-sablon
- Szennyvíz szakág-sablon
- Szelvényháló-sablon
- Blokkok