Közműegyeztetés és adatszolgáltatás

KÖZMŰEGYEZTETÉS

Tervegyeztetéssel kapcsolatos ügyintézés:

- Helye: Kazincbarcika, Ózdi út 3.
Terület:
Észak-borsodi Szolgáltatási Divízió, Nyugat-borsodi Szolgáltatási Divízió-kivéve az Ózdi egység területét, Kelet-borsodi Szolgáltatási Divízió, Dél-borsodi Szolgáltatási Divízió, Keleti Szennyvíztisztítási Divízió
Ügyintéző: Tóth Károly
Telefonszám: 48/514-564; 30/3032357
Ügyintézés: hétfőtől péntekig 8.00 órától 13.30 óráig.

-Helye: Ózd, 48-as út 4.
Terület: Nyugat-borsodi Szolgáltatási Divízió, Ózdi egység
Ügyintéző: Kerékgyártó Dezső
Telefonszám: 48/472-356; 30/6902910
Ügyintézés: hétfőtől péntekig 8.00 órától 13.30 óráig

- Helye: Parád, Kossuth Lajos út 2/A.
Terület:
Mátrai Szolgatási Divízió
Ügyintéző: Lakatos Tamás
Telefonszám: 36/364-102
Ügyintézés: hétfőtől péntekig 8:00-15:00- ig

- Helye: Salgótarján Karancs út 80.
Terület:
Észak-nógrádi Szolgáltatási Divízió
Ügyintéző: Karsai Attila
Telefonszám: 32/411-488
Ügyintézés: hétfőtől péntekig: 08.00-13.30 óráig

- Helye: Szécsény
Telefonszám: 06-32/371-475
Ügyintézés: hétfőtől - csütörtökig: 07.00-14.30
péntek: nincs ügyfélfogadás

- Helye: Karancskeszi, Széchenyi út 12.
T
elefonszám: 32/450-217
Ügyintézés: hétfőtől - péntekig 7.00-15.00 óra között.

- Helye: Mátraterenye, Mikszáth K. út 14.
Telefonszám: 32/362-455
Ügyintézés: hétfőtől - péntekig 7.00-15.00 óra között.

A megrendeléshez a mellékelt formanyomtatvány kitöltése szükséges.

Közműegyeztetési és adatszolgáltatási díjak:

Tervegyeztetés 2017. április 01-jétől érvényes díjai:

- Egyszerűbb műszaki objektum (a ráfordított idő kevesebb, mint 1 óra) egyeztetése
esetén: 4.800,- Ft + Áfa.
- Minden más esetben a mérnöknap, mely 71.440,- Ft/nap + Áfa, alapján a ráforditott
idő arányában kerül elszámolása.

Utánvétesen postázott dokumentáció esetén a fenti költségeken felül 1.250,- Ft + Áfapostázási költség.

Digitális térképi adatszolgáltatás 2012. január 10-től érvényes díjai:

Szakági*

Díjtételek
(Ft/nyomvonal km)

.

Ivóvíz

20.700

.

Szennyvíz

26.910

.
Kivágat**

Közműalaptérkép díja

(Ft/db)

+ szakági tartalom díja

(Ft/db)

A/4

3.400

400

A/3

6.800

800

Teljes szelvény

(9,375 ha)

15.500

A szakági díjtételek szerint számolva

Az árak az érvényes jogszabály szerinti ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

*Digitálisan átadott csak szakági információt tartalmazó EOV rendszerű és DWG fájlformátumú állományok. Más fájlformátum esetén 10% felár alkalmazandó.

**Az M1:500 méretarányú nyomtatott térképekre vonatkoztatva.

A kivágat ára a közműegyeztetési díjat nem tartalmazza.

Közműegyeztetési eljárás

A közműegyeztetőkkel mindenképpen javasolt az előzetes időpont egyeztetés telefonon.

Az ÉRV ZRt. közműegyeztetői a hozzájuk benyújtott egyeztetési igény benyújtása esetén időalapú díjazás ellenében megvizsgálják*, hogy az egyeztető ügyfél által beadott engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentációban vagy tervrészekben rögzített létesítés érint-e ÉRV ZRt. által üzemeltetett közműves ivó- vagy szennyvízvezetéket.

Érintettség esetén tervegyeztetési nyilatkozatban rögzítik milyen, az egyezetett tervben rögzíteni szükséges elvárásoknak kell eleget tennie a létesítőnek az érintett vízi-közmű vezeték védelme érdekében*, továbbá ha a beadott tervrészek alapján az megtehető, a leírtak betartása feltétel mellett megadják a Társaság üzemeltetői hozzájárulását. Amennyiben a beadott tervrészek alapján üzemeltetői hozzájárulás nem adható ki, az a kész terv benyújtása esetén ismételten kérhető.
Ha nem áll fenn érintettség, a közműegyeztető azt is nyilatkozatban rögzíti.

Az ÉRV ZRt. közműegyeztetése olyan igazgatási tevékenység, melynek során mindig készül egy tervegyeztetési nyilatkozat és amennyiben ez az üzemeltetői hozzájárulást nem tartalmazza, egy külön üzemeltetői nyilatkozat is, továbbá a létesítési terv, vagy annak egy része bélyegzésre kerül, összhangban az elkészült nyilatkozattal.

Az egyeztető ügyfelek az ÉRV ZRt. által üzemeltetett víziközmű-hálózatok paramétereit Társaságunknál vagy a víziközmű ellátással érintett önkormányzatnál (ha arra jogosult) kaphatják meg adatszolgáltatásként, melynek eljárását a következő fejezet tartalmazza.

*2011. évi CCIX. törvény, 1997. évi LXXVIII törvény, 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet, 379/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet, 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, MSZ 7487

Adatszolgáltatás

A közműegyeztető ügyfél a közműegyeztetésre beadott tervéhez a fent rögzített díjtételekkel megvásárolhatja a tervezéssel érintett víziközmű-hálózat digitális térképét és az ezen feltüntetett adatokat. A víziközmű-hálózat üzemeltetési paraméterei (nyomásértékek, kapacitások, stb.), valamint a kitűzésre alkalmatlan, tájékoztató jellegű nyomvonal rajzok és a közműegyeztető által a tervdokumentáció helyszínrajzára kézzel felvezetett nyomvonalak a tervegyeztetés alapdíjának részét képezik, azért külön díjat nem számol fel Társaságunk.

Letölthető formanyomtatvány: Nyilatkozat - adatszolgáltatás víziközmű-vezeték nyomvonaláról

További részletekről a közműegyeztetőktől lehet érdeklődni elérhetőségeiken vagy személyesen.

Szakfelügyelet

Az ÉRV Zrt. üzemeltetésében levő vízi-közmű vezeték más közmű-vezetékkel vagy egyéb vonalas létesítménnyel és építménnyel való keresztezése vagy a létesítés által védőterületének érintése kizárólag társaságunk képviselője vagy társaságunk által megbízott szakfelügyelő jelenlétében kivitelezhető.

Amennyiben valamilyen létesítéssel kapcsolatban a társaságunk által kiadott tervegyeztetési nyilatkozatban szakfelügyelet szükségessége van előírva vagy a kivitelezés alatt felmerül a szakfelügyelet szükségessége, az alábbiak szerint kell eljárni:

- A szakfelügyeletet minden esetben legalább nyolc nappal kivitelezése időpontja előtt írásban kell megrendelni társaságunknál megjelölve a munka tárgyát, helyét és a kivitelezés felelős helyszíni vezetőjének nevét, elérhetőségét. Javasolt a szakfelügyelővel a telefonos előzetes egyeztetés.

- A megrendelésre reagálva társaságunk képviselője vagy a társaságunk által megbízott szakfelügyelő megrendelővel a szakfelügyelet egyéb részleteit, módját egyezteti és igény szerint előzetes tájékoztatást ad, hogy a közművek keresztezéséről, védősávok kialakításáról szóló 123/1997. (VII: 18.) Korm. rendeletben, valamint az MSZ 7487 -ben foglaltak szerint milyen elvárásoknak kell eleget tennie a létesítőnek az érintett vízi-közmű vezeték védelme érdekében.

- A szakfelügyelet tényét a felügyelt munka megkezdése előtt az építési naplóban és a felügyelő munkalapján rögzíteni kell megrendelő és a felügyeletet végző aláírásával igazolva.

- A felügyelt munka befejezését követően a szakfelügyeletről kiállított munkalapon a felügyelet időtartamát és az esetleges észrevételeket rögzíteni kell megrendelő és a felügyeletet végző aláírásával igazolva.

- Minimálisan elszámolható szakfelügyeleti idő 0,5 óra.

- A szakfelügyelet díja társaságunk mindenkori mérnöknapi díjából a munkalapon rögzített felügyeleti időtartamra számolt időarányos rész - 8. 930 Ft/óra + ÁFA.

Szakfelügyelet a létesítéssel kapcsolatban kiadott tervegyeztetési nyilatkozatban feltüntetett címen és telefonszámon rendelhető meg. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, társaságunk diszpécserszolgálatát kell megkeresni a (48)514-550; (30) 556 0298; (30) 556 0299 telefonszámok valamelyikén.

A szakfelügyelet jelenléte kivitelezőt nem mentesíti károkozás esetén a kár megtérítésének kötelezettségétől !

Nyilatkozatok hatósági engedélyek kiadásához

A nyilatkozatok elkészítése igényelhető a közműegyeztető kollégák elérhetőségein. Igény szerint postázzuk vagy személyesen is átvehető egy előre egyeztetett időpontban.
A hatósági engedélyezésekhez szükséges nyilatkozatok kiadásáért - az oltóvíz intenzitás biztosíthatóságáról szóló nyilatkozat kivételével - Társaságunk nem számol fel díjat.

Használatbavételi engedélyezéshez kapcsolódó nyilatkozatot társaságunk csak abban az esetben ad ki, ha az kérelmezőnek társaságunk felé díjtartozása nincs és rendelkezik a csatlakoztatott vízi-közművekre társaságunkkal megkötött érvényes szolgáltatási szerződéssel.

Az oltóvíz intenzitás biztosíthatóságáról szóló nyilatkozat díja:

Megnevezés

Díj

Nyilatkozat
kiadása

Az ár meghatározása a szakvélemény elkészítésére fordított idő és a mérnöknap díja alapján történik, melynek mértéke 71.440.- Ft/nap.

A díj minimális összege: 4.800 Ft.

Az árak az érvényes jogszabály szerinti ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Használatbavételi engedélyezéshez kapcsolódóan, illetve egyéb ügymenethez kapcsolódóan abban az esetben, ha az oltóvíz biztosíthatósága az ivóvízellátó rendszernek rendelkezésre álló paraméterei alapján felelősséggel nem állapítható meg, társaságunk csak a figyelembe vehető tűzcsap(ok) bemérése után tud az oltóvíz biztosíthatóságáról nyilatkozatot kiadni. A bemérést megrendelés alapján a díj megelőlegezése után végezzük el. A bemérésről jegyzőkönyv, majd ennek alapján nyilatkozat készül.

Tűzcsapon illetve tűzcsapokon egyidejűleg biztosítható oltóvíz intenzitás mérésének díja:

Megnevezés

Díj

+ Kiszállási díj

1 db tűzcsap bemérés

44.000 Ft

5.500 Ft

További tűzcsapok bemérése

+ 8.800 Ft/db