Tervezési tevékenységek

Társaságunk Beruházási Osztálya saját tervezési feladatok elvégzésén túlmenően külső megrendelésre is végez tervezési tevékenységet.

A tervezési jogosultságok birtokában vállaljuk:

- vízi építmények elvi vízjogi, vízjogi létesítési, és kiviteli terveinek elkészítését és
engedélyezését,
- lakossági vízbekötési tervek elkészítését.

További információk:
Glódiné Szitovszky Orsolya - osztályvezető
Telefon: 06-48/514-505
Mobil: 06-30/249-1593
E-mail: glodine.szitovszky.orsolya@ervzrt.hu