Tervezési tevékenységek

Társaságunk Beruházási Osztálya saját tervezési feladatok elvégzésén túlmenően külső megrendelésre is végez tervezési tevékenységet.

A tervezési jogosultságok birtokában vállaljuk:

- vízi építmények elvi vízjogi, vízjogi létesítési, és kiviteli terveinek elkészítését és engedélyezését,
- lakossági vízbekötési tervek elkészítését.

További információk:

Knopp-Medgyesy Anett, osztályvezető
Telefon: +36 48/ 514-589
Mobil: +36 20/ 566 2604
E-mail: k.medgyesy.anett@ervzrt.hu