LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A HAJDÚKERÜLET ÉRINTETT TELEPÜLÉSEI RÉSZÉRE

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal végzése alapján a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel összefüggő szolgáltatói feladatokat 2022. január 1. napjától az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV. Zrt.) látja el.

A szolgáltatóváltás során a feladatokat korábban ellátó munkavállalók jogutódlással az új szolgáltató állományában folytatják munkájukat.

A szolgáltatás díjának megfelelő elszámolása érdekében 2022. január hónapban Társaságunk és a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. soron kívüli vízmérő leolvasást tart, amelyben kérjük szíves közreműködésüket. Amennyiben munkatársainknak nem sikerül a fogyasztási helyen a vízmérő leolvasását végrehajtani, a megadott elérhetőségeken szíveskedjen a mérőállást bejelenteni. A leolvasott adatok alapján a HBVSZ Zrt. zárószámlát fog kiállítani Önök felé.

A szolgáltatás díját az illetékes Hatóság határozza meg, amely a szolgáltató-váltással nem változik.

A továbbiakban az ÉRV Zrt. állítja ki az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatással összefüggő számlákat, amelyek postai úton kerülnek majd kiküldésre. Kérjük, feltétlenül jelezzék Társaságunk felé, ha a számlán szereplő adatokban (név, lakcím, fogyasztási hely címe, stb.) hibát találnak!

A szolgáltatási díj megfizetése történhet: csekken, vagy folyószámláról történő utalással (utalás estén a közlemény rovatban szükséges feltüntetni az ÉRV-s számlán (3. oldal bal oldalt) szereplő számlaszámot és a Vevő (fizető) azonosító számot), illetve csoportos beszedési megbízással. A csoportos beszedési megbízás esetén a megbízást kezdeményezzék számlavezető Pénzintézetüknél, és adják meg az ÉRV. Zrt. azonosítóját (A11069186), valamint az Önök külső azonosítóját, mely a vízdíj számlán (3. oldal bal oldalt található) szerződéses folyószámla azonosító szám.

A Felhasználók szolgáltatással összefüggő jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok (kiemelten a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet), a Szolgáltatási szerződés, illetve Üzletszabályzatunk határozzák meg. Kérjük, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a szabályok betartására. Kérjük továbbá a vízmérő és a házi víziközmű-hálózat működésének rendszeres, Felhasználó általi ellenőrzését.

A számlázással összefüggő észrevételeikkel, illetve a kapcsolódó ügyintézésekkel forduljanak bizalommal illetékes Ügyfélszolgálati Irodáinkhoz.

Személyesen: Hajdúböszörményben és Hajdúhadházon, a korábban HBVSZ Zrt. által üzemeltetett ügyfélszolgálati irodákban,
levélben: Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., 3701 Kazincbarcika, Pf. 117.,
elektronikus úton: www.vizcenter.hu
e-mailben: ugyfelszolgalat@ervzrt.hu
telefonon: 80/22-42-42,
Hajdúböszörményi Ügyfélszolgálat: +36 52/227-288; +36 52/ 561-487,
Hajdúhadházi Ügyfélszolgálat: +36 52/384-014; ,+36 20/232-41-82.

A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó hibabejelentésüket Diszpécserszolgálatunk fogadja a nap bármely szakában a 80/22-42-42 telefonszám 1-es menüpontjában. Hibabejelentésüket megtehetik továbbá a már ismert telefonszámokon is:

Település

Ivóvíz-szolgáltatás

Szennyvízelvezetés

Hajdúböszörmény

+36 20/943-9881

+36 20/563-2501

Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert

+36 20/213-0449

  +36 20/213-3511


Társaságunkkal kapcsolatos további információk a honlapunkon, a www.ervzrt.hu címen érhetőek el.

Szíves közreműködésüket előre is köszönjük! Társaságunk részéről arra törekszünk, hogy szolgáltatásunkkal Önök is maradéktalanul elégedettek legyenek. Köszönettel vesszük, ha építő javaslataikkal segítik munkánkat, további fejlődésünket.

Engedjék meg továbbá, hogy ezúton kívánjunk sikerekben gazdag, boldog új évet minden kedves Felhasználónknak!

Kazincbarcika, 2021. 12. 29.       Lőrinc Ákos, ÉRV. Zrt. vezérigazgató

A LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ INNEN LETÖLTHETŐ

Kapcsolódó dokumentumok