Vízbázisvédelem

Társaságunk folyamatosan törekszik vízbázisainak biztonságba helyezésére, mely tevékenység alapjául a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szolgál.

A rendelet előírja, hogy az ivóvízminőségű vízigények kielégítését szolgáló, igénybe vett, lekötött vagy távlati hasznosítás érdekében kijelölt vízbázisokat, továbbá az ilyen felhasználású víz kezelését, tárolását, elosztását szolgáló vízilétesítményeket, amelyek napi átlagban legalább 50 személy vízellátását biztosítják, fokozott védelemben kell tartani. A védelem felszín alatti vízbázisnál védőidom, védőterület; felszíni vízkivétel esetén védőterület; a kivett víz kezelését, tárolását, elosztását szolgáló vízilétesítmény esetén védőterület, illetve védősávmeghatározását, kijelölését, kialakítását és fenntartását jelenti.

A védőidomot, védőterületet és védősávot a védett vagy védeni tervezett vízbázis, vízilétesítmény megvalósítására, a vízhasználat gyakorlásának engedélyezésére hatáskörrel rendelkező Katasztrófavédelmi Igazgatóság e rendelet előírásai alapján jelöli ki.

A védelem biztosítása az egyes védőidomokra, védőterületekre vonatkozó előíráson alapszik, mely megszabja, hogy e kijelölt területeken csak olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló, vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti. A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások a fenn említett rendelet 5. sz. mellékletében olvashatóak. A kijelölt és kialakított védőidomra, védőterületre, védősávra az e rendeletben és a hatósági határozatban előírt rendelkezések, kötelezettségek,valamint a használati korlátozások érvényesülését az illetékes hatóságok, a szakhatóságok, továbbá a víziközmű üzemeltetői (engedélyesei) rendszeresen ellenőrzikA vízbázisok védelmének módja törvényileg szabályozva van annak kijelölésétől kezdve, az ellenőrzéseken át, az előírt felülvizsgálatokig.

A Kormány támogatását nyújtotta e tevékenység folytatásához. Az általa finanszírozott „Üzemelő, sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázisok biztonságba helyezése” program keretében a diagnosztikai felmérések 1997. második felében kezdődtek, és mára számos telepünk esetében valósult meg a felülvizsgálat, és az azt követő védőidom-védőterület kijelölés.

Saját erőforrásból elkészítettük a kiemelt jelentőségű vízi létesítményeink védőterületeinek lehatárolását megalapozó dokumentációkat (pl. Köszörűvölgyi-, Komravölgyi-, Lázbérci-, Csórréti-tározó), melyekből szintén több kijelölő határozat is kiadásra került.

A 97/2007 (XII. 23.) KvVM rendeletnek megfelelően elkészítettük az ÉRV ZRt. kezelésében lévő tározók műszaki megfigyelésről szóló összefoglaló dokumentációkat, melyek alapján az illetékes hatóságoktól a munkák végzéséhez szükséges hozzájárulást megkaptuk. A megfigyeléseket törvény által előírt időközönként végezzük.

Társaságunk vízbázisaira kiterjedt szennyezés-előrejelző monitoring rendszereket építettünk ki és üzemeltetünk, melyeket vízbázistól függően adott időközönként ellenőrzünk annak érdekében, hogy egy esetlegesen előforduló szennyezés időben tudomásunkra jusson, és a beavatkozást azelőtt megkezdhessük, mielőtt a szennyezés elérné a vízkivételi pontot.

Keleméri védőidom kijelölés
Bőcs - Sajólád védőidom kijelölés
Vízbázisvédelem a Lázbérci tározónál
Imola védőidom kijelölés
Varbóc védőidom kijelölés
Csórréti víztározó és felszíni vízkivételi mű/ vízbázisvédelem
Bélapátfalvi vízmű védőterületi tájékoztató