Közszolgáltatások

A Társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint a következők tartoznak:

2630

Híradástechnikai berendezések gyártása

2640

Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

2813

Egyéb szivattyú, -kompresszor gyártás

2814

Csap, szelep gyártása

3600

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3700

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3811

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3812

Veszélyes hulladék gyűjtése

3821

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3822

Veszélyes hulladék kezelése

3832

Hulladék újrahasznosítása

3900

Szennyeződés-mentesítés, egyéb hulladékkezelés

4120

Lakó és nem lakó épület építése

4221

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4291

Vízilétesítmény építése

4311

Bontás

4312

Építési terület előkészítése

4313

Talajminta-vétel, próbafúrás

4321

Villanyszerelés

4322

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés

4329

Egyéb épületgépészeti szerelés

4331

Vakolás

4332

Épületasztalos-szerkezetszerelése

4333

Padló-, falburkolás

4334

Festés, üvegezés

4339

Egyéb befejező építés

4391

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4399

Egyéb speciális szaképítés máshová nem sorolt

4690

Vegyes-termékkörű nagykereskedelem

4778

Egyéb mns. új áru kiskereskedelme

4799

Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

4939

Egyéb szárazföldi személyszállítás

4941

Közúti áruszállítás

5210

Tárolás, raktározás

5224

Rakománykezelés

5590

Egyéb szálláshely szolgáltatás

5629

Munkahelyi étkeztetés

5814

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5829

Egyéb szoftver-kiadás

6110

Vezetékes távközlés

6120

Vezeték nélküli távközlés

6201

Számítógépes programozás

6202

Információ technológiai szaktanácsadás

6209

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6311

Adatfeldolgozás, WEB-hoszting szolgáltatás

6399

Máshova nem sorolt, egyéb informatikai szolgáltatás

6420

Vagyonkezelés

6820

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6920

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7022

Üzleti, egyéb vezetési tanácsadás

7112

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120

Műszaki vizsgálat, elemzés

7219

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7311

Reklámügynöki tevékenység

7430

Fordítás, tolmácsolás

7490

Máshova nem sorolt, egyéb szakmai tudományos műszaki tevékenység

7711

Személygépjármű kölcsönzés

7712

Gépjármű kölcsönzése

7729

Egyéb személyi használatú háztartási cikk kölcsönzése

7732

Építőipari gép, berendezés kölcsönzése

7733

Irodagép, számítógép kölcsönzése

7739

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

8211

Összetett adminisztratív szolgáltatás

8559

Máshova nem sorolt egyéb oktatás

8690

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

9311

Sportlétesítmény működtetése

A Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről szóló tájékoztatás:

- Üzletszabályzat