Alapvető jogszabályok

Törvények:

Magyarország Alaptörvénye
          Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV

 1. évi XLV. törvény a mérésügyről
  Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100045.TV
 1. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
  Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500057.TV&celpara=&dbnum=1
 1. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
  Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV
 1. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
  Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300089.tv
 1. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
  Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700086.TV
 1. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
  Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800047.TV
 1. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
  Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100209.tv
 1. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
  Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100196.tv
 1. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
 1. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő
  átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről (hatályos: 2014-03.16.)
  Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300177.TV
 1. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV
 1. évi LIV. törvény a rezsicsökkentésről
  Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300054.tv
 1. évi CLXXXVIII. törvény az egységes szolgáltatói számlaképről
  Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300188.tv
 1. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
  Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV

Rendeletek:

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről.
 - Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700123.KOR
47/1999. (XII.28) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjakról
 - Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900047.khv
5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
 - Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300005.KOR&celpara
219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről 
 - Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400219.kor
220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
  - Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400220.kor
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
 - Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400028.kvv
147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre
és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
 - Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1000147.kor
58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 - Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300058.kor
24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról
 - Elérési útvonal: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300024.NFM
16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és- tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról 
 -
Elérési útvonal: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600016.BM&celpara=&searchUrl

 

Közszolgáltatásra irányadó önkormányzati rendeletek