Tájékoztató a rezsicsökkentésről

Tisztelt Felhasználó!

Társaságunk a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényben (2013. évi LIV. törvény) foglaltak alapján, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 15. pontjában meghatározott lakossági felhasználók részére a Vksztv. 2. § 24. pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás tekintetében a 2013. július 1-jét követő szolgáltatási időszakra vonatkozóan csökkentett díjtételt alkalmaz, ami nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90 %-át.

Lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű-szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.

A rezsicsökkentés nem vonatkozik a számlában feltüntetett késedelmi kamat összegére és a fizetési felszólítók után felszámított külön eljárási költségre (KEK).

Amennyiben a felhasználó a pontos elszámolás érdekében mérőállást kíván közölni, erre lehetőséget biztosítunk 2013. július 1-ig az ügyfélszolgálati irodáinkon, levélben vagy telefonon történő bejelentés alapján, mivel az előre meghatározott leolvasási rendtől Társaságunk nem tér el. Mérőállás hiányában a következő leolvasás alapján elkészülő számlában a korábban alkalmazott és a csökkentett díjak arányosan megosztásra kerülnek.