Nyilatkozat - adatszolgáltatás víziközmű-vezeték nyomvonaláról