Salgótarjáni Szolgáltatási Üzem

Központ - ivóvíz: 3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

Központi hibabejelentés:
a nap 24 órájában ingyenesen hívható telefonszámon: 06-80-224-242.

Központ - szennyvíz: 3104. Salgótarján, Sugár út 132.

Üzemvezető: Fülöp László
Tel: 32/440-560
Fax: 32/316-296, 32-440-560
e-mail: fulop.laszlo@ervzrt.hu

A Salgótarjáni Szolgáltatási Üzem – ivóvíz-szolgáltatást 16 településen, továbbá szennyvízszolgáltatást 25 településen végez. Az üzemeltetett hálózat önkormányzati tulajdonban van.

Az ellátott lakosság száma – az üzemeltetett 30 településen több mint 64 000 fő.

Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás

A Salgótarjáni Szolgáltatási Üzem a terület ivóvízellátását elsősorban két felszíni víztározóból származó vízzel (Komravölgyi tározó, Hasznosi tározó) és több felszín alatti vízbázis (Mátraszelei kutak, Mátranováki kutak, Budavölgyi kutak, István forrásfoglalás, Csató kút) üzemeltetésével látja el. Az ivóvíz távvezetékeken, átemelőkön és nyomásfokozókon, térségi és települési medencéken, valamint fogyasztói hálózatokon keresztül jut el a felhasználókig. Az üzemeltetett ivóvízhálózat hossza 464 km.

Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás tekintetében 25 településen szintén üzemünk végzi a közműszolgáltatást. Az üzemeltetett szennyvízcsatorna hossza 496 km, melyhez tartozik 100 db közterületi átemelő és közel 500 db házi átemelő berendezés.

Üzemünk végzi továbbá 10 db szennyvíztisztító telep (Salgótarján, Karancslapujtő, Litke, Szilaspogony, Mátraterenye, Nagybárkány, Kisbárkány, Lucfalva, Márkháza, Nagykeresztúr) üzemeltetését a hozzá tartozó gravitációs és nyomott szennyvízrendszerrel együtt.

Ellátott települések                                                               

Ellátott települések

Ivóvízellátás

Szennyvízelvezetés

Salgótarján

+

+

Etes

-

+

Karancsalja

-

+

Karancslapujtő

-

+

Karancskeszi

-

+

Karancsberény

-

+

Egyházasgerge

-

+

Mihálygerge

-

+

Litke

-

+

Ipolytarnóc

-

+

Somoskőújfalu

+

+

Cered

+

+

Zabar

+

+

Szilaspogony

+

+

Bárna

+

-

Mátraszele

+

+

Mátranovák

+

+

Mátraterenye

+

+

Kazár

+

+

Nagykeresztúr

-

+

Lucfalva

-

+

Kisbárkány

-

+

Nagybárkány

-

+

Márkháza

-

+

Vizslás

+

+

Dorogháza

+

-

Mátramindszent

+

-

Szuha

+

-

Nemti

+

-