VÍZMÉRŐK CSERÉJE, OLVASÁSA, PLOMBÁZÁSA, EGYES HELYSZÍNI KIVIZSGÁLÁS PANDÉMIÁS IDŐSZAKBAN

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. mindenkori legfőbb célja a víziközmű-szolgáltatás biztonságos fenntartása. Munkatársaink a kialakult járványügyi helyzetben is mindent megtesznek azért, hogy továbbra is zavartalanul biztosított legyen az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés, valamint az alaptevékenységekhez kapcsolódó háttérszolgáltatás.

EGYES MŰSZAKI TEVÉKENYSÉGEK SZÜNETELTETÉSÉNEK FELOLDÁSA

Társaságunk folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzet alakulását, és a kormányzati intézkedésekkel összhangban hozza meg az ellátásbiztonsághoz szükséges intézkedéseket, szem előtt tartva a felhasználóink és munkatársaink egészségének megóvását. Ennek megfelelően egyes műszaki tevékenységeink felfüggesztését, fokozott biztonsági intézkedések mellett 2020.05.25-től feloldjuk.

Társaságunk szigorú munka- és egészségvédelmi szabályok betartásával és a biztonságos feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosításával a vízmérők ütemezett leolvasását, a vízmérők cseréjének, plombálásának végrehajtását, valamint a helyszíni kivizsgálásokat újra megkezdi.

A leolvasások, cserék esedékes időpontjáról külön hirdetményben tájékoztatjuk felhasználóinkat.

Továbbra is lehetőséget biztosítunk a vízmérőállás bejelentésére telefonon, illetve számos online ügyintézési felületen. A mérőállás bejelentésére vonatkozó időszak a közüzemi szolgáltatási számla 3. oldalán található.

Elektronikus ügyintézési lehetőségeinkről Társaságunk honlapján (www.ervzrt.hu) tájékozódhat.

Ezúton is köszönjük Felhasználóink eddigi együttműködését, egyben kérjük, hogy a továbbiakban is fokozottan figyeljenek a higiénés szabályok betartására, önmaguk és embertársaik egészségének védelmére! Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

VÍZMÉRŐK CSERÉJE, OLVASÁSA, PLOMBÁZÁSA, EGYES HELYSZÍNI KIVIZSGÁLÁS PANDÉMIÁS IDŐSZAKBAN

A FERTŐZÉSVESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN

Munkavállalóink tevékenységüket az előírt munkavédelmi, szakmai és társasági szabályok betartásával, védőfelszerelésben (munkaruha, maszk, kesztyű) végzik.

  • A Felhasználóval történő találkozáskor szakembereink legalább 1,5 méter védőtávolságot tartanak.
  • A munkaműveletek megkezdése előtt Kollégáink szóbeli tájékoztatást nyújtanak a munkavégzéssel összefüggő szabályokról.

ELŐZZÜK MEG A FERTŐZÉST (letölthető pdf)!

A HELYSZÍNI MUNKA ELVÉGZÉSÉRE KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE ESETÉN KERÜL SOR:

  • A Felhasználó betartja a munkavállalóktól való legalább 1,5 méter védőtávolságot.
  • A kapuk/ajtók nyitásáról, zárásáról lehetőség szerint gondoskodik a Felhasználó.
  • A Felhasználó biztosítja az akadálymentes hozzáférést a vízmérő(k)höz.
  • A Felhasználó szóban nyilatkozik arról, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megismerte, elfogadja és betartatja.

Kérjük, hogy a munka végeztével a munkalapot a Felhasználó saját tollával írja alá.

Amennyiben a Felhasználó az eljárási szabályokat nem fogadja el, úgy azt munkatársaink jegyzőkönyvben rögzítik.

Szakembereink a kiszerelt vízmérőben lévő vízmérőállást a Felhasználó részére megfelelő (legalább 1,5 méter) távolságból mutatják meg.

MINDANNYIUNK EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN A MUNKAFOLYAMATOK SORÁN FOKOZOTTAN FIGYELJÜNK A HIGIÉNÉS ÉS EGYÉB SZABÁLYOK BETARTÁSÁRA! TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.

 

Kapcsolódó dokumentumok