VÁLTOZÁS AZ ÉRV. ZRT. SZÁMLÁZÁSI RENDJÉBEN B.-A.-Z. ÉS HEVES MEGYÉBEN

TISZTELT FELHASZNÁLÓK!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. 04. havi számlázás során a bekötési vízmérők esetében, a 2021. 05. havi számlázás során a társasházakhoz  tartozó mellékvízmérők tekintetében Társaságunk számlázási rendjében változtatás történik, amely alapján – az ÉRV. Zrt. teljes területén egységesen - évente 11 db részszámla és 1 db elszámoló számla kerül az érintettek irányába kibocsátásra.

Azon felhasználási helyek esetében, ahol a havi fogyasztás vízmérőnként nem éri el az 1 m3-t, negyedévente kerül számla kibocsátásra.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a bekötési vízmérők és az elkülönített vízfelhasználási helyek vízmérőinek leolvasása a számlákon meghatározott leolvasási rend szerint történik.

Felhívjuk tisztelt felhasználóink figyelmét, hogy a fogyasztási szokásokban bekövetkező változásokra figyelemmel lehetőségük van a részszámla mennyiségének módosítását Társaságunktól kérni.

Ezúton is felhívjuk szíves figyelmüket a fogyasztásmérő rendszeres – lehetőség szerint legalább havi gyakorisággal történő – ellenőrzésének fontosságára, amelynek eredményeként nem csupán a fogyasztói szokások megváltozásából, illetve részszámlázásból eredő különbségek szűrhetők ki, hanem a házi ivóvízhálózaton bekövetkezett csőtörések is.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

A számlázási rend módosításával összefüggésben felmerülő esetleges további kérdéseikkel forduljanak bizalommal Társaságunk Ügyfélszolgálatához, az ismert elérhetőségek bármelyikén.

TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.

Kapcsolódó dokumentumok