TÁRSASÁGI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK BEJELENTŐ RENDSZERE

Tisztelt Weboldal-látogató!

Az ÉRV küldetésének tekintjük, hogy az érdekelt felek (köztük a Tulajdonosok, a Felhasználók, a Munkavállalók, a Partnerek és a Társadalom) szempontjait és a fenntartható fejlődést szem előtt tartva, a természet legteljesebb tisztelete mellett, kiváló működésre és partnerségre törekedve, magas minőségi színvonalú és hatékony víziközmű-szolgáltatást nyújtsunk.

Felelős víziközmű-szolgáltatóként az ellátásbiztonság fenntartása és fokozása mellett legfőbb célunk Felhasználóink, Munkavállalóink, Tulajdonosaink – illetve közvetve a teljes társadalom – elégedettségének növelése.

Összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, fenti célok elérését is támogatandó Társaságunk a társasági integritást sértő eseményekhez kapcsolódóan bejelentő rendszert működtet az alábbi elérhetőségeken:

  • a megfelelést támogató szervezet e-mail címe (compliance@ervzrt.hu), vagy
  • postai úton (ÉRV. Zrt. Megfelelést támogató szervezet címzés).

A bejelentő személyes adatait Társaságunk a vonatkozó jogszabályi előírások és Társasági adatvédelmi előírások figyelembe vételével kezeli.

Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

Kapcsolódó dokumentumok