TÁJÉKOZTATÓ A VÍZIKÖZMŰ CSATLAKOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOKRÓL

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, hogy kormányzati döntést követően – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása – az ÉRV ZRt. 2017. július 1-jétől szolgáltatásainak egyes feladatait térítésmentesen látja el a közműcsatlakozások tekintetében a Felhasználók terheinek mérséklése céljából.

Összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése esetén térítésmentessé válnak:

 • a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás,
 • az igénybejelentés elbírálása,
 • a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás,
 • rácsatlakozáskor a bekötési vízmérő költsége,
 • a bekötési vízmérő felszerelése,
 • és a nyomáspróba.

Továbbra is díjköteles többek között:

 • kiszállás,
 • bekötővezeték kiépítése,
 • szemledíj,
 • plombálás,
 • geodéziai bemérés,
 • az élővezetékre történő rácsatlakozás,
 • fertőtlenítés.

Fentiekkel összhangban Társaságunk Üzletszabályzata és Árképzési szabályzata aktualizálásra került.

A térítésmentesség kizárólag a 2017. július 01. napja után igényelt új bekötésekre vonatkozik, a mellékvízmérővel történő csatlakozásokra nem érvényes.

Társaságunk honlapja (www.ervzrt.hu), Üzletszabályzata, valamint a https://net.jogtar.hu részletesen tartalmazza a jogszabályi változásokat.

Kazincbarcika, 2017. 07. 03.                                                                         ÉRV ZRt.

Kapcsolódó dokumentumok