Tájékoztató – Bükkábrány, Borsodgeszt, Csincse, Tibolddaróc, Vatta

Tisztelt Felhasználóink!

Társaságunk folyamatosan dolgozza fel az előző szolgáltatótól kapott felhasználói adatokat, beilleszti azokat informatikai rendszerébe, és ellenőrzi azok helyességét – a rendelkezésre álló információk alapján.

Törekszünk arra, hogy a vízdíjszámlákat minél hamarabb a Tisztelt Felhasználóink rendelkezésére bocsáthassuk. A számlák kibocsátása tervezetten 2019. június hónapban megkezdődik.

Az eddig eltelt időszakban ki nem állított számlák kiküldésénél, illetve a fizetési határidők meghatározásánál Társaságunk arra törekszik, hogy a Felhasználók érdekeit a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vegye.

Az elkövetkezendő időszakban még nem a normál rendnek megfelelően kerülnek a számlák kiállításra, de a visszamenőleges időszak ki nem számlázott mennyisége nem egy számlában kerül majd kiterhelésre. Az érintett időszak vonatkozásában Társaságunk – amennyiben a Tisztelt Felhasználó igényli – részletfizetési lehetőséget biztosít.

A közműves ivóvízellátással összefüggésben felmerülő szolgáltatási díjak megfizetése a korábbi tájékoztatásban foglaltak szerint történhet csekken, vagy folyószámláról történő utalással, illetve csoportos beszedési megbízással. Utalás estén a közlemény rovatban szükséges feltüntetni az ÉRV-s számlán (3. oldal bal oldalt) szereplő számlaszámot és a Vevő (fizető) azonosító számot. A csoportos beszedési megbízás esetén a megbízást kezdeményezzék számlavezető Pénzintézetüknél, és adják meg az ÉRV Zrt. azonosítóját (A11069186), valamint az Önök külső azonosítóját, mely a vízdíj számlán (3. oldal bal oldalt található) szerződéses folyószámla azonosító szám.

Köszönjük a Tisztelt Felhasználók eddigi türelmét és megértését!

A számlázással összefüggő észrevételeikkel, illetve az ivóvízellátáshoz kapcsolódó ügyintézésekkel forduljanak bizalommal illetékes Ügyfélszolgálati Irodánkhoz.

Személyesen:               Ügyfélszolgálati Iroda, 3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2.

Levélben:                     Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.,
                                     3701 Kazincbarcika, Pf. 117.

Elektronikus úton:     www.vizcenter.hu

E-mailben:                  ugyfelszolgalat@ervzrt.hu 

Telefonon:                   80/22-42-42

A közműves ivóvízellátáshoz kapcsolódó hibabejelentésüket Diszpécserszolgálatunk fogadja a nap bármely szakában a 80/22-42-42 telefonszám 1-es menüpontjában.

Társaságunkkal kapcsolatos további információk a honlapunkon, a www.ervzrt.hu címen érhetőek el.

Kérjük, hogy amennyiben a kézhez kapott számlákban, felhasználói adatokban bármilyen eltérést tapasztal, akkor azt Társaságunk felé szíveskedjen jelezni.

Kazincbarcika, 2019. június 04.

Tisztelettel:  ÉRV. Zrt.

Kapcsolódó dokumentumok