MEZŐKÖVESD - TÁJÉKOZTATÁS LEOLVASÁSI ÉS SZÁMLÁZÁSI REND VÁLTOZÁSÁRÓL

Tisztelt Felhasználóink! Társaságunk folyamatosan törekszik az egyre színvonalasabb szolgáltatásnyújtásra, a modern technika által biztosított lehetőségek működésbe történő beillesztésére azért, hogy felhasználóinak igényeit a lehető legjobban kielégíthesse.

A regionális víziközmű-társaságokkal együttműködve a tulajdonosi iránymutatást figyelembe véve elindult az ÉRV ZRt. háttérfolyamatainak és rendszereinek a fejlesztése is. A cél egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthető rendszer kialakítása.

Ennek a fejlesztésnek az első lépéseként 2018. 01. 01-től a Társaság teljes területére vonatkozóan változás következik be a leolvasási és a számlázási rendben.

Lakossági felhasználókat érintő változás:

Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók:     
leolvasás: évente egyszer,                                                                                                              
számlázás: havonta.

Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Mellékvízmérővel rendelkező, társasházi felhasználók:    
leolvasás: évente egyszer,                                                                                                              
számlázás: havonta.

Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Társasházi főmérők:          
leolvasás: havonta,
számlázás: havonta.

Kivételt képeznek ez alól azok a felhasználási helyek, ahol az éves ivóvíz felhasználás nem haladja meg a 11 m3-t. Ebben a körben negyedévente történik számlázás, így az évi egy elszámoló számla mellett 3 db részszámla kerül kiállításra.

Nem érinti a változás azon felhasználási helyeket, ahol nincs felhasználás és csak alapdíjat számlázuk. Itt marad a negyedévente történő számlakibocsátás.

Közületi felhasználókat érintő változás

Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók:     
leolvasás: évente egyszer,                                                                                                              
számlázás: havonta.

Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Kivételt képeznek ez alól:

nagyfogyasztó gazdálkodó szervezetek:                  kétheti leolvasás és számlázás (nincs változás),

évi 600 m3-t meghaladó felhasználás esetén:          havi leolvasás és számlázás,

közkifolyók:                                                               negyedéves leolvasás és számlázás.

Azon felhasználási helyeinkre vonatkozóan, ahol az általánostól eltérő gyakorlatot vagyunk kénytelenek alkalmazni, egyedileg történik meg az értesítés a vonatkozó eljárásrendről.

A fejlesztések során hamarosan széleskörű lehetőségek nyílnak meg a vízmérőállás diktálására, Társaságunkkal történő kapcsolattartásra vonatkozóan, melyről a későbbiekben értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat.

Tájékoztatjuk tisztelt mezőkövesdi Felhasználóinkat, hogy a településen a díjbeszedős rendszer megszüntetésre kerül. Díjbeszedéssel foglalkozó kollégáink utolsó alkalommal a 2017. december havi elszámolást tartalmazó számlákat viszik ki és szedik be a helyszínen.

A következő vízdíjszámla már csekkes fizetési móddal kerül kiállításra és postán keresztül kiküldésre. A szolgáltatási díj megfizetése történhet a számlához tartozó csekken, folyószámláról történő egyedi utalással (utalás estén a közlemény rovatban szükséges feltüntetni a víziközmű-szolgáltatásról kiállított számla első oldalán szereplő számla sorszámot és a 3. oldalon található vevő (fizető) azonosító számot), vagy ügyfélszolgálati irodánkon készpénzzel.

A jövőben lehetőség nyílik majd csoportos beszedési megbízással történő kiegyenlítésre is, melynek pontos időpontjáról, valamint a megbízás megadásához szükséges azonosítóról a későbbiekben tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat.   

Tisztelettel: ÉRV ZRt.

Kapcsolódó dokumentumok