LÁZBÉRCI VÍZTÁROZÓ - LÁTOGATÁSI KORLÁTOZÁS

Tisztelt Felhasználóink!

Társaságunk elhivatottan és felelősségteljesen végzi szolgáltatási feladatait, kiemelt figyelmet fordítva a víziközmű-szolgáltatás biztonságának fenntartására, valamint munkavállalóink egészségének megőrzésére.

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben számos óvintézkedést vezettünk be a megelőzés és a kialakult helyzetre való megfelelő felkészülés és annak kezelése céljából, összhangban a kormányzati intézkedésekkel.

Mint az közismert, a Lázbérci Víztározó több százezer ember egészséges ivóvízellátását biztosító vízbázis, a kapcsolódó vízműtelepen, műtárgyaknál Kollégáink nap mint nap a biztonságos közműszolgáltatás fenntartásáért dolgoznak.

A Víztározó fentiek szerinti fő funkcióján túl horgászati lehetőséget is biztosít a vonatkozó szabályok betartása mellett, továbbá közkedvelt kirándulási helyszín is. Az elmúlt időszakban az egyébként is jelentős számú látogatói, kirándulói létszám megnövekedett, és sajnos rendszeressé vált a kihelyezett tájékoztató táblákon szereplő biztonsági előírások be nem tartása, mindamellett, hogy a tömeges megjelenés ellentmond a kormányzati ajánlásoknak is a kijárási korlátozás és a személyes egészségvédelem tekintetében.

Fentiekre tekintettel, Kollégáink és a kirándulni vágyók egészségének, ily módon az ellátásbiztonságnak a védelme érdekében Társaságunk határozatlan időre korlátozta a Víztározó látogathatóságát. Ennek keretében a bekötőútra figyelmeztető tábla került kihelyezésre, a parkoló és a gát lezárásra került.

Tisztelettel: ÉRV. Zrt. 

Kapcsolódó dokumentumok