LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ - TISZAVASVÁRI TELEPÜLÉS

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

 Megtisztelő számunkra, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kijelölése alapján az ÉRV Zrt. láthatja el Tiszavasvári település víziközműveinek üzemeltetését. Társaságunk a küldetésével összhangban mindent megtesz annak érdekében, hogy az érdekelt felek megelégedésére végezze tevékenységét, és a mindenkori vonatkozó szabályoknak megfelelően jó minőségű, hosszú távon fenntartható szolgáltatást nyújtson Felhasználóinak.

A Város ivóvíz-ellátásával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

Az ivóvíztermelő telepen lévő vas-mangántalanító szűrők nem megfelelő működése miatt korábban nagy mennyiségű vas-mangán és egyéb üledék rakódott le az elosztóhálózaton. Ezen túlmenően a jelenleg rendelkezésre álló technológia állapota, illetve a nyersvíz kapacitása és minősége nem teszi lehetővé, hogy a telepről stabilan egyenletes minőségű víz kerüljön kibocsátásra.

További probléma, hogy a rendelkezésre álló víz mennyisége, az elosztóhálózat anyaga és jelenlegi állapota, valamint az elzáró, illetve egyéb szerelvények (tűzcsap, közkifolyó) műszaki állapota jelentősen hátráltatja a hálózat szisztematikus tisztítását.

A vízben magasabb koncentrációban jelen lévő vas, illetve mangán, valamint a hálózati lerakódás okozza elsősorban az ágas, nem körvezetéki öblözetekben „pangó” víz elszíneződését, és a Felhasználók által időszakosan jelzett vízminőségi problémákat. Ezen elszíneződési problémák az egészségre nem ártalmasak ugyan, de tény, hogy a víz íz-, szag- és színélvezeti értékét elveszik.

A korábbi években az elosztóhálózatban lerakódott vas és mangán a csőtörések elhárításakor a megváltozó áramlási irány és sebesség miatt leválik a csőfalról és az ivóvizet sárgás barnává színezi el. Ilyen esetekben az egyetlen megoldás az ivóvízhálózat tűzcsapokról történő mosatása.

A közelmúltban keletkezett üzemzavarok elhárítását követően Kollégáink azonnal elkezdték az ivóvízhálózat mosatását, de a már említett csőfalról való leválás miatt nem tudják minden esetben megelőzni az ivóvíz elszíneződését. A víz állagával kapcsolatos bejelentést tevő Felhasználókkal minden esetben személyesen felvettük a kapcsolatot és az ivóvízhálózat mosatását követően ellenőriztük a szolgáltatott ivóvizet, amely minden esetben letisztult.

A hálózat korából és állapotából adódóan Tiszavasvári területén tavaly több kiszakaszolással járó csőtörés keletkezett. A hibákat lehetőségeinkhez mérten próbáljuk megelőzni, illetve mielőbb elhárítani, de sajnos a víz elszíneződése a Felhasználók elégedettségét ettől függetlenül rontja, melyért a Lakosság szíves elnézését kérjük.

Társaságunk tisztában van azzal, hogy a kiváltó okokat kell megszüntetni, amely részben a vízszűrési technológia teljeskörű felújításával, valamint a hálózat rekonstrukciójával, vagy legalább tisztításával lenne megvalósítható, amire jelenleg még nincs meg a megfelelő pénzügyi forrás. Amennyi munka karbantartásban megvalósítható, azt igyekszünk a legjobb tudásunk szerint saját forrásból elvégezni, illetve a használati díjból fejlesztéseket hajtunk végre.

2023. évben a Tiszavasvári Vízműtelep ivóvízminőségének javítására intézkedési tervet készítettünk, amelyből több jelentős feladatot már megvalósítottunk az Önkormányzattal együttműködve. Az intézkedéseknek köszönhetően a telepet elhagyó vízben a vas koncentrációja és az ammónium már csökkent. A mangántartalom viszont még magas. Az illetékes Hatóság felé jeleztük a fennálló problémát, illetve a fejlesztési javaslatokat, amely következtében a mangán tekintetében átmeneti határérték került megállapításra.

Továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a saját erőforrások felhasználásával a lehető leghatékonyabb intézkedéseket végrehajtsuk, ugyanakkor ez még nem elegendő a végleges megoldáshoz. Éppen ezért az ellátásért felelős Önkormányzattal együttműködve keressük pályázati, illetve egyéb források bevonásának lehetőségét a feladatok végrehajtása érdekében.

 A Tisztelt Felhasználók megértését, folyamatos együttműködését és türelmét ezúton is köszönjük!

 Üdvözlettel: ÉRV Zrt.

 

Kapcsolódó dokumentumok