LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ: MIRE ÜGYELJÜNK INGATLANVÁSÁRLÁS ELŐTT?

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. felelős víziközmű-szolgáltatóként az alábbi figyelemfelhívással él ingatlanvásárlást tervező, leendő felhasználói számára.

MI OKOZHAT PROBLÉMÁT?

Sok esetben az ingatlan új tulajdonosai a víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálatán szembesülnek azzal, hogy a felhasználási helyet díjtartozás terheli, és ez rájuk nézve is kellemetlen következményekkel járhat. Ezen esetek elkerülése érdekében azt tanácsoljuk leendő felhasználóinknak, hogy adás-vétel előtt kellő körültekintéssel járjanak el!

JOGSZABÁLY SZERINT

A szolgáltatási díj befizetésének elmaradása esetén a víziközmű-szolgáltató a jogszabály mentén érvényesítheti a követeléseit. Társaságunk a felhasználási helyen fennálló tartozást elsősorban a korábbi felhasználótól követeli, de annak eredménytelensége esetén él a jogszabály által lehetővé tett korlátozás lehetőségével. Ez azt eredményezheti, hogy a megvásárolt ingatlan vonatkozásában az ivóvíz-szolgáltatás egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan vehető igénybe, és a szolgáltatás helyreállítása kizárólag a tartozás, valamint a kapcsolódó költségek megfizetését követően lehetséges.

MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉS

Javasoljuk, hogy ingatlanvásárlás előtt feltétlenül tájékozódjanak a felhasználási hely egyenlegéről, győződjenek meg arról, hogy az érintett felhasználási hely rendelkezik-e tartozással az ÉRV Zrt. felé. Ennek legcélszerűbb módja, ha kérik az eladótól a szolgáltató erre vonatkozó tartozásmentesség igazolását, az ún. „nullás” igazolást, amelyet térítésmentesen kiadunk a velünk jogviszonyban álló, érintett felhasználónak.

AMENNYIBEN TARTOZÁS VAN A FELHASZNÁLÁSI HELYEN

Ha már az adás-vételi jogügylet során kiderül, hogy az ingatlanon tartozás áll fenn, a közreműködő ügyvéd iránymutatásával sor kerülhet annak rendezésére, vagy akár az ellenértékbe történő beszámítására is.  Amennyiben az alapadatok tekintetében valamilyen bizonytalanság tapasztalható, akkor javasoljuk, hogy a felhasználó személyében bekövetkező változás bejelentése ügyében az ÉRV Zrt. ügyfélszolgálati irodáját a régi és új tulajdonos együttesen keresse fel.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az esetleges panaszos ügyek csökkentése érdekében Társaságunk a honlapján (www.ervzrt.hu) preventív jelleggel hívja fel a figyelmet a tulajdonosváltozást megelőző tájékozódás fontosságára. Az ügyfélszolgálatainkon dolgozó kollégáink is szívesen nyújtanak tájékoztatást a helyes eljárásrend alkalmazása érdekében. A tulajdonosváltozás bejelentése során kérjük, hogy az új tulajdonos jelezze, mennyi havi fogyasztást tervez, illetve az elszámoló számláig milyen havi mennyiségről kérné a számla kiállítását.

Mindannyiunk közös érdeke a szolgáltatás megfelelő fenntartása, ezért bízunk abban, hogy felhasználóink élnek a javaslatainkkal, és ezzel is hozzájárulunk a felhasználói elégedettség növeléséhez, a kiváló partneri együttműködéshez.

TISZTELETTEL: ÉRV ZRT.

Kapcsolódó dokumentumok