LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ – INGATLANT VÁSÁRLÓ, LEENDŐ FELHASZNÁLÓINK RÉSZÉRE

Tisztelt Felhasználóink!

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság felelős víziközmű-szolgáltatóként kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatás biztonságára, színvonalának folyamatos fenntartására.

A vonatkozó jogszabály előírja Társaságunknak, hogy a Felhasználók számára biztosított szolgáltatás ellenértékeként díjat kell felszámolnunk, mely díj befizetésének elmaradása esetén a jogszabály mentén érvényesíthetjük a követeléseinket. Az ún. díjtartozás kérdése problémát jelenthet ingatlanvásárlás esetén, mellyel kapcsolatban Társaságunk az alábbi információkkal szolgál.

A felhasználói elégedettség további növelése céljából Társaságunk az alábbi figyelemfelhívással és együttműködési javaslattal él ingatlant vásárló, leendő Felhasználóink számára.

Társaságunk a felhasználási helyen fennálló tartozást elsősorban a korábbi felhasználótól követeli, de annak eredménytelensége esetén él a jogszabály által lehetővé tett korlátozás lehetőségével. Ez azt eredményezheti, hogy a megvásárolt ingatlan vonatkozásában az ivóvíz-szolgáltatás egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan vehető igénybe.

Fentiek elkerülése miatt az alábbiakat javasoljuk:

Ingatlanvásárlás előtt mindenképpen győződjenek meg arról, hogy az érintett felhasználási hely rendelkezik-e tartozással az ÉRV ZRt. felé. Ennek legcélszerűbb módja, ha kérik az előző tulajdonostól a szolgáltató erre vonatkozó igazolását (ún. „nullás” igazolás).

Tartozás fennállása esetén így lehetővé válik az adásvételi jogügylet során annak rendezése, vagy akár az ellenértékbe történő beszámítása is.

Mindannyiunk közös érdeke a szolgáltatás biztonságának fenntartása, ezért bízunk abban, hogy Felhasználóink élnek a szolgáltatói szemlélet jegyében született javaslatunkkal, és ezzel is hozzájárulunk a felhasználói elégedettség növeléséhez, a kiváló partneri együttműködéshez.

Tisztelettel: ÉRV ZRt.

 

Kapcsolódó dokumentumok