LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ: HAJDÚSZOBOSZLÓ, BRETTYÓÚJFALU, FÖLDES

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal végzése alapján a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel összefüggő szolgáltatói feladatokat 2023. január 1. napjától az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV Zrt.) látja el.

A szolgáltatás díját az illetékes Hatóság határozza meg, a szolgáltatóváltással nem változik.

Az előző szolgáltató elszámolószámláját követően a továbbiakban az ÉRV Zrt. állítja ki az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatással összefüggő számlákat, amelyek postai úton kerülnek majd kiküldésre. Kérjük, feltétlenül jelezzék Társaságunk felé, ha a számlán szereplő adatokban (név, lakcím, fogyasztási hely címe, stb.) esetlegesen hibát találnak!

A szolgáltatási díj megfizetése történhet: csekken, vagy folyószámláról történő utalással (utalás estén a közlemény rovatban szükséges feltüntetni az ÉRV-s számlán (3. oldal bal oldalt) szereplő számlaszámot és a Vevő (fizető) azonosító számot), illetve csoportos beszedési megbízással. A csoportos beszedési megbízás esetén a megbízást kezdeményezzék számlavezető Pénzintézetüknél, és adják meg az ÉRV Zrt. azonosítóját (A11069186), valamint az Önök külső azonosítóját, mely a vízdíjszámlán (3. oldal bal oldalt található) szerződéses folyószámla azonosító szám.

A Felhasználók szolgáltatással összefüggő jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok (kiemelten a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet), a Szolgáltatási szerződés, illetve Üzletszabályzatunk határozzák meg. Kérjük, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a szabályok betartására. Kérjük továbbá a vízmérő és a házi víziközmű-hálózat működésének rendszeres, Felhasználó általi ellenőrzését.

A számlázással összefüggő észrevételeikkel, illetve a szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézésekkel forduljanak bizalommal illetékes Ügyfélszolgálati Irodánkhoz.

Személyesen: Berettyóújfaluban, Földesen és Hajdúszoboszlón, a korábban Debreceni Vízmű Zrt. által üzemeltetett helyeken

Levélben: Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., 3701 Kazincbarcika, Pf. 117.

Elektronikus úton: www.vizcenter.hu

E-mailben: ugyfelszolgalat@ervzrt.hu  

Telefonon: 80/22-42-42

A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó hibabejelentésüket Diszpécserszolgálatunk fogadja a nap bármely szakában a 80/22-42-42 telefonszám 1-es menüpontjában. Hibabejelentésüket megtehetik továbbá a már ismert telefonszámokon is:

Település

Ivóvíz-szolgáltatás

Szennyvízelvezetés

Berettyóújfalu

+36 54/400-047
 +36 30/983-96-58

+36 54/402-359
+36 30/370-52-55
+36 30/497-57-83

Földes

+36 20/369-02-77

+36 20/369-08-22

Hajdúszoboszló

+36 30/396-26-24
 +36 52/365-234

+36 30/427-84-22

Társaságunkkal kapcsolatos további információk, az ügyfélszolgálatok mindenkor aktuális elérhetőségei és nyitvatartási időpontjai a honlapunkon, a www.ervzrt.hu címen érhetőek el.

Társaságunk részéről arra törekszünk, hogy szolgáltatásunkkal Önök is maradéktalanul elégedettek legyenek. Köszönettel vesszük, ha építő javaslataikkal, észrevételeikkel is segítik munkánkat, további fejlődésünket.

Engedjék meg továbbá, hogy ezúton kívánjunk sikerekben gazdag, boldog új évet minden kedves Felhasználónknak!

Kazincbarcika, 2022. 12. 30.                                             Lőrinc Ákos, vezérigazgató
                                                                                                             ÉRV Zrt. 

Kapcsolódó dokumentumok