LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ - FIGYELEM!

2017. 07. 01-től változnak a tulajdonosváltozás bejelentésével és a kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos szabályok!

Tisztelt Felhasználók!

  1. 07. 01-től jelentős mértékben változik a felhasználó személyében bekövetkező változással kapcsolatos jogszabályi előírás, ezért felhívjuk szíves figyelmüket néhány alapvető változásra.

A felhasználó személyében bekövetkezett változást a szolgáltató részére:

  • a régi és az új felhasználó együttesen köteleslegkésőbb a birtokátruházástól számított 15 napon,
  • elhalálozás esetén az örökösnek szükséges legkésőbb az elhalálozás tényének tudomására jutásától számított 60 napon belül

A tulajdonosváltozás bejelentése kizárólag a Társaságunk által közzétett formanyomtatványon (honlapról letölthető, ügyfélszolgálati irodáinkon rendelkezésre áll, kérésre postán megküldjük) történhet, melyhez csatolni szükséges a változást bizonyító dokumentumokat is! (pl.: tulajdoni lap, adásvételi-, bérleti szerződés, halotti anyakönyvi kivonat, hagyatékátadó végzés, közös képviselő megválasztásáról szóló határozat stb.)

Ezért kérjük, hogy a tulajdonosváltozással kapcsolatos ügyintézés időtartamának rövidítése céljából a kötelezően használandó formanyomtatványt teljes körűen kitöltve és mindkét fél által aláírva kezdeményezzék a változás átvezetését!

Felhívjuk figyelmüket, hogy hiányosan kitöltött nyomtatványt nem áll módunkban elfogadni! Amennyiben a hiánypótlásra meghatározott határidőn belül az adatok pótlása nem történik meg, úgy a bejelentés határidőn túl teljesítettnek minősül.

Nyomatékosan felhívjuk figyelmüket a bejelentési kötelezettség határidőben történő teljesítésére, a további esetleges jogviták elkerülése érdekében!

Az ingatlant értékesítő felhasználóink figyelmébe ajánljuk:

Határidőn túli bejelentés esetén a víziközmű-szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért (függetlenül attól, hogy az ingatlant már az új tulajdonos használja) a régi felhasználó felela változás bejelentésének napjáig!

Az ingatlant vásárló, leendő felhasználóink figyelmébe ajánljuk:

Társaságunk a felhasználási helyen fennálló tartozástelsősorbana korábbi felhasználótól követeli, de annak eredménytelensége esetén él a jogszabály által lehetővé tett korlátozás lehetőségével. Ez azt eredményezheti, hogy a megvásárolt ingatlan vonatkozásában az ivóvíz-szolgáltatás egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan vehető igénybe.

Fentiek elkerülése miatt az alábbiakat javasoljuk:

Ingatlanvásárlás előtt mindenképpen győződjenek meg arról, hogy az érintett felhasználási hely rendelkezik-e tartozással az ÉRV Zrt. felé. Ennek legcélszerűbb módja, ha kérik az előző tulajdonostól a szolgáltató erre vonatkozó igazolását (ún. „nullás” igazolás).

Tartozás fennállása esetén így lehetővé válik az adásvételi jogügylet során annak rendezése, vagy akár az ellenértékbe történő beszámítása is.

A szolgáltató részére a jogszabály a bejelentéstől számított 30 napon belül helyszíni ellenőrzési feladatot ír elő, mely lebonyolítása érdekében kérjük szíves közreműködésüket.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben az új felhasználó vagy képviselője akadályozza a helyszíni ellenőrzés lebonyolítását, úgy a közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése a változás bejelentésének napjától az új felhasználót terheli. (ez azt eredményezheti, hogy az előző felhasználó szerződésszegéséből eredő jogkövetkezményeket már az új felhasználónak kell viselni)

Az esetleges problémák elkerülése végett kérjük, hogy birtokbaadás alkalmával a vízmérőaknák műszaki állapotát, elhelyezkedését (a megvásárolni kívánt ingatlanon, vagy egyéb helyszínen található) vízmérők és plombák sértetlenségét is ellenőrizni szíveskedjenek!

Amennyiben bővebb információra van szüksége, Ügyfélszolgálati Irodáink készséggel állnak rendelkezésére.

Tisztelettel: ÉRV ZRt.

 

Kapcsolódó dokumentumok