LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ - BÜKKÁBRÁNY, VATTA, CSINCSE, TIBOLDDARÓC

Tájékoztató

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal végzése alapján a közműves ivóvízellátással összefüggő szolgáltatói feladatokat 2019. január 01. napjától az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV. Zrt.) látja el.

A szolgáltatás díjának megfelelő elszámolása érdekében 2019. január 02-től és 2019. január 07-ig Társaságunk és a Heves Megyei Vízmű Zrt. soron kívüli vízmérő leolvasást tart, amelyben kérjük szíves közreműködésüket. Amennyiben munkatársainknak nem sikerül a fogyasztási helyen a vízmérő leolvasását végrehajtani, a megadott elérhetőségeken szíveskedjen a mérőállást bejelenteni. A leolvasott adatok alapján a Heves Megyei Vízmű Zrt. zárószámlát fog kiállítani Önök felé.

A szolgáltatás díját az illetékes Hatóság határozza meg, melynek mértékéről Ön a kibocsátott számláról értesül.

A továbbiakban az ÉRV Zrt. állítja ki az ivóvíz-szolgáltatással összefüggő számlákat, amelyek postai úton kerülnek majd kiküldésre. Kérjük, feltétlenül jelezzék Társaságunk felé, ha a számlán szereplő adatokban (név, lakcím, fogyasztási hely címe, stb.) hibát találnak!

A szolgáltatási díj megfizetése történhet: csekken, vagy folyószámláról történő utalással (utalás estén a közlemény rovatban szükséges feltüntetni az ÉRV-s számlán (3. oldal bal oldalt) szereplő számlaszámot és a Vevő (fizető) azonosító számot, illetve csoportos beszedési megbízással. A csoportos beszedési megbízás esetén a megbízást kezdeményezzék számlavezető Pénzintézetüknél, és adják meg az ÉRV Zrt. azonosítóját (A11069186), valamint az Önök külső azonosítóját, mely a vízdíj számlán (3. oldal bal oldalt található) szerződéses folyószámla azonosító szám.

A Felhasználók szolgáltatással összefüggő jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok (kiemelten a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet), a Szolgáltatási szerződés, illetve Üzletszabályzatunk határozzák meg. Kérjük, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a szabályok betartására. Kérjük továbbá a vízmérő és a házi víziközmű-hálózat működésének rendszeres, Felhasználó általi ellenőrzését.

A számlázással összefüggő észrevételeikkel, illetve az ivóvízellátáshoz kapcsolódó ügyintézésekkel forduljanak bizalommal illetékes Ügyfélszolgálati Irodánkhoz.

Személyesen: Ügyfélszolgálati Iroda, 3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2.
Levélben: Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt., 3701 Kazincbarcika, Pf. 117.
Elektronikus útonwww.vizcenter.hu
E-mailbenugyfelszolgalat@ervzrt.hu  
Telefonon: 80/22-42-42

A közműves ivóvízellátáshoz kapcsolódó hibabejelentésüket Diszpécserszolgálatunk fogadja a nap bármely szakában a 80/22-42-42 telefonszám 1-es menüpontjában.

Társaságunkkal kapcsolatos további információk a honlapunkon, a www.ervzrt.hu címen érhetőek el.

Szíves közreműködésüket előre is köszönjük! Társaságunk részéről arra törekszünk, hogy szolgáltatásunkkal Önök is maradéktalanul elégedettek legyenek. Köszönettel vesszük, ha építő javaslataikkal, észrevételeikkel is segítik munkánkat, további fejlődésünket.

Engedjék meg továbbá, hogy ezúton kívánjunk sikerekben gazdag boldog új évet minden kedves Felhasználónknak!

Kazincbarcika, 2018. december 27.

                                               Lőrinc Ákos, ÉRV Zrt. vezérigazgató

Kapcsolódó dokumentumok