LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A MÁTRABALLÁN TÖRTÉNT MŰSZAKI PROBLÉMÁKRÓL ÉS A HIBAELHÁRÍTÁSOKRÓL

TISZTELT FELHASZNÁLÓK!

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. egyik legfontosabb célja a megfelelő minőségű közműves ivóvízellátás biztosítása a Felhasználók megelégedésére. A szolgáltatási színvonal fenntartását, fokozatos emelését Társaságunk lehetőségeihez mérten folyamatosan igyekszik megvalósítani, azonban az ivóvízellátást számtalan olyan tényező is befolyásolja, amelyen az ÉRV. Zrt.-nek önállóan nincs lehetősége (azonnal) változtatni.

Mátraballa település ivóvízellátása medencében történő víztárolás közbeiktatásával történik, a medence töltését biztosító vezetékhálózat hossza mintegy 7 km. Az érintett vezetékszakasz az 1970-es években épült, anyagát tekintve ma már nem korszerű, magában rejtve számos hibalehetőséget. Ezen túlmenően a vezeték olyan terepviszonyokon halad át, ahol a csőtörések bekövetkezésének még nagyobb az esélye, és a kialakuló hibát is nagyon nehéz megtalálni a talajban.

A töltővezetéken (korából és állapotából kifolyólag) jelentkező meghibásodás első jeleként Kollégáink a medenceszint-csökkenést tapasztalják jellemzően, köszönhetően a folyamatos felügyeletnek. Ilyen esetben haladéktalanul megkezdődik a hibahely felkutatása a vezetékszakaszon, a hibaelhárítási tevékenység meghatározásaés végrehajtása érdekében.

A vonatkozó eljárásrend szerint, a helyszíni munkával párhuzamosan, a közmű-ellátásban felmerülő probléma jelzése megtörténik az illetékes hatóságok irányába, szükség esetén az ivóvízellátás alternatív módon (lajtok útján) kerül a Lakosság számára biztosításra. Erről Társaságunk az Önkormányzat képviselőjét értesíti elsődlegesen, a Lakosság helyben szokásos módon történő tájékoztatása céljából.

A Mátraballán 2021. 05. 02-án bekövetkezett műszaki meghibásodás esetében is a szakembereink a vonatkozó előírásoknak megfelelően a problémát jelezték az illetékes hatóságok felé. A műszaki hibával, illetve annak elhárításával összefüggésben Mátraballa településen sajnálatos módon időszakos vízhiány lépett fel a közműves ellátásban. A vezetékes ivóvízszolgáltatás megfelelő helyreállásáig Társaságunk a Lakosság számára lajtos kocsival biztosította az ivóvizet, melyről az Önkormányzat tájékoztatása megtörtént, továbbá a lajtos kocsik éppen aktuális helyéről a Felhasználók is értesültek a helyszínen.

Munkatársaink a hálózat rendszeres karbantartásával igyekeznek megelőzni a műszaki meghibásodásokat, illetve a vízminőség esetleges ideiglenes romlását, azonban egyes műszaki hibák (pl. csőtörések) karbantartási tevékenység útján nem megelőzhetők. Kollégáink azonban az ilyen, váratlanul bekövetkező műszaki hibák megoldása során is minden esetben arra törekednek, hogy mielőbb helyreálljona szolgáltatás, és a szükséges műszaki beavatkozásokkal (többek között hálózatmosatás) a megfelelő vízminőség, melyet rendszeresen laboratóriumban kontrollálunk. 

Szakembereinknek május 2-án estére sikerült elhárítani a műszaki problémát, azonban 05. 03-án újabb rejtett, nem megelőzhető csőtörés keletkezett a hálózaton. Kollégáink munkájának eredményeképpen aznap késő estére állt helyre a vezetékes ivóvíz-szolgáltatás, mely idő alatt lajtos kocsikkal biztosítottuk a Lakosság számára az ivóvizet a Polgármesteri Hivatal előtti területen, illetve igény szerint a település több pontján.

 Az okozott kellemetlenségért az időszakos vezetékes ivóvízhiányért, valamint a vezetékhálózat mosatása, újbóli üzembe helyezése után keletkezett átmeneti vízminőségi problémákért Felhasználóink elnézését és szíves megértését kérjük!

Ezúton nyújtunk tájékoztatást arról is, hogy Társaságunk az anyagi fedezet rendelkezésre állásának figyelembe vételével, a gördülő-fejlesztési tervben 15 éves időszakra vetítve ütemezve tervezi és készíti elő a hálózat felújítási lehetőségeit. 2021-ben az érintett vezetékszakaszon további vezeték cseréje történik meg tervezetten, a jövőbeni felújítások szakaszainak meghatározása a rendelkezésre álló források figyelembe vételével, az ivóvízellátás biztonságára irányadó kockázat felmérésével történik meg.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy probléma esetén a Központi Diszpécserszolgálat 0-24 óra között ingyenesen hívható 06-80-224-242 (1-es menüpont) telefonszámán vagy a diszpecser@ervzrt.hu e-mail címen jelenthetik be az esetleges meghibásodásokat, melyet követően azonnal megkezdődik a szakszerű ügyintézés, hibaelhárítás, és Kollégáink az ivóvízellátással kapcsolatos kérdésekre – lehetőségeikhez mérten, a rendelkezésükre álló információk birtokában – is választ tudnak adni.

MEGKÖSZÖNVE FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT ÉS TÜRELMÉT,
KÉRJÜK TÁJÉKOZTATÁSUNK ELFOGADÁSÁT!

TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.

(A LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ INNEN LETÖLTHETŐ)

Kapcsolódó dokumentumok