LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Abasári Felhasználó! Ezúton értesítjük Önt, hogy az Önkormányzattal megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján a jövőben Abasáron a csatorna-szolgáltatással összefüggő szolgáltatói feladatokat az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (ÉRV ZRt.) látja el. A problémamentes szolgáltató-váltás érdekében az alábbiakról tájékoztatjuk.

Lakossági Felhasználók részére kéthavonta, páratlan hónapokban elszámoló számla kerül kiállításra. A számlák postai úton kerülnek kiküldésre a szolgáltatási időszakot követő hónap elején. Kérjük, feltétlenül jelezze az ÉRV ZRt. felé, ha a számlán szereplő adatokban (név, lakcím, fogyasztási hely címe, stb.) hibát talál!

A szolgáltatási díj megfizetése a számlához mellékelt csekken történik, de lehetőség van folyószámláról történő utalásra is, ebben az esetben a közlemény rovatban szükséges feltüntetni az ÉRV-s számlán szereplő számla sorszámát és a felhasználási hely azonosító számát. (9 jegyű azonosító)

Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatási díjszámláinak kiegyenlítését a továbbiakban csoportos beszedési megbízással kívánja teljesíteni, úgy Pénzintézeténél az ÉRV ZRt. felé csoportos beszedési megbízást kell megadnia, melyhez szükséges az Ön külső azonosítója – mely azonos a felhasználási hely azonosító számával - , valamint az ÉRV ZRt. A11069186 azonosítója.

Amennyiben Ön az ÉRV ZRt. felé az ivóvíz-díjszámlájának kiegyenlítését eddig is csoportos beszedési megbízással teljesítette, úgy kérjük, szíveskedjen a számlavezető Pénzintézeténél a csoportos beszedési megbízás keretösszegét az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás együttes díjának összegéhez mérten módosítani.

A szolgáltatás díját egyebekben az illetékes hatóság határozza meg, melynek mértékéről Ön minden esetben a kibocsátott számláról értesül.

A Felhasználók szolgáltatással összefüggő jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok (kiemelten a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet), a Szolgáltatási szerződés, illetve az Üzletszabályzat határozzák meg.

A számlázással összefüggő észrevételeivel, illetve a szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézésekkel forduljon bizalommal az illetékes Ügyfélszolgálati Irodához.

Személyesen:                           Ügyfélszolgálati Fiókiroda – 3351 Verpelét, Szabadság tér 2.

                                               (Bejelentését, illetve kérvényét Abasár Község Önkormányzatánál is leadhatja.)

Levélben:                                 Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt., 3701 Kazincbarcika, Pf. 117.

Elektronikus úton:                     bejelentes105@ervzrt.hu

Telefonon:                                06-36/359-190

Hibabejelentését Diszpécserszolgálat fogadja a nap bármely szakában a 06/36-478-332 telefonszámon.

Szennyvízbekötési-igénnyel, illetve bármely, az üzemeltetéshez kapcsolódó kérdéssel forduljon bizalommal a Mátrai Szolgáltatási Divízió munkatársaihoz a 36/364-102-es36/478-332-es telefonszámon.

Szíves közreműködését előre is köszönjük! Az ÉRV ZRt. arra törekszik, hogy a szolgáltatással Ön is maradéktalanul elégedett legyen.

Kazincbarcika, 2014. január 27.

 

                                                                       .                                             Ritter Géza sk.

                                                                                                                     vezérigazgató

                                                                                                                         ÉRV ZRt.