LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Abasári Fogyasztók! Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi kijelentéseinknek megfelelően Társaságunk arra az időszakra vonatkozóan, amely alatt az illetékes hatóság a vezetékes víz ivóvíz célú használatát megtiltotta, eltekint az adott időszak ivóvíz-szolgáltatási díjának megfizetésétől.

A fentieknek megfelelően az ÉRV ZRt. eddig sem és ezután sem állít ki az ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozóan számlát az adott haváriás időszak tekintetében.

Miután az illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 2013. november 15-én engedélyezte a vezetékes víz ivóvíz célú használatát, az Önkormányzattal egyeztetett időpontban a vízmérők leolvasása megtörtént. Ezt követően a vízmérőállások megküldésre kerültek a csatorna-szolgáltatást végző szolgáltató részére is.

A csatorna-szolgáltatásnál alkalmazott számlázási módszer meghatározása, az esetleges engedményekről való döntés az adott időszakban szolgáltatást végző társaság (tehát jelen esetben nem az ÉRV ZRt.) kompetenciája, természetesen figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi lehetőségeket.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy Kormány Határozat született arról, hogy a Magyar Állam 90 millió forinttal támogatja a Mátrafüredet az Abasári ivóvízmedencékkel közvetlenül összekötő távvezeték megépítését, amely tervezése és engedélyeztetése már folyamatban van.

Társaságunk az illetékes Hatóságokkal együtt nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a végleges, jelenleginél biztonságosabb megoldás minél előbb kiépítésre kerüljön.

Megértésüket, példamutató türelmüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük, és egyúttal Békés, Boldog Új Évet kívánunk!

                                                                                                                                  ÉRV ZRt.