I. FOKOZATÚ VÍZKORLÁTOZÁS A MÁTRA EGYES TELEPÜLÉSEIN

Tisztelt Felhasználók!

Az extrém csapadékhiányra, illetve a hőség miatt várható jelentős fogyasztásnövekedésre tekintettel, az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. a település egyeztetett, hatályos vízkorlátozási tervében foglaltak alapján, hivatkozással a vonatkozó jogszabályi előírásra is, kérte egyes települések önkormányzatait, hogy az ivóvízfogyasztási korlátozó intézkedések I. fokozatának bevezetéséről gondoskodjanak annak érdekében, hogy az ivóvízellátás továbbra is folyamatosan biztosított legyen.

Az érintett települések:
Mátraháza, Mátraszentimre (valamennyi településrésze) és Parádsasvár

Felhívjuk a Tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy I. korlátozási fokozatban:

• Tilos a kertek, parkok tömlős és árasztásos locsolása, a gépkocsik tömlős mosása.
• Tilos a házi medencék, gyűjtő tartályok ivóvízzel történő töltése.
• Az üzemi fogyasztók (évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget felhasználók) - a kiemelt intézmények kivételével - napi ivóvíz-vételezésüket 10 %-kal kötelesek csökkenteni.
• Az üzemi fogyasztó kategóriába nem tartozó közületek és intézmények - a kiemelt intézményeket kivéve - fogyasztása az előző év tárgyhavi fogyasztást nem haladhatja meg.
• Közutak locsolása, mosása tilos.

Kérjük, hogy a korlátozási előírásokban foglaltak mellett az egyéb tevékenységek körében is körültekintően, takarékosan gazdálkodjanak az ivóvízzel, hogy az ellátás biztonsága minél tovább fenntartható legyen.

Természetesen Társaságunk is igyekszik mindent megtenni az ellátásbiztonság fenntartása érdekében, kiemelt figyelmet fordítva az esetleges hálózati meghibásodások javításának gyorsaságára, illetve szükség szerint az ivóvízellátás alternatív módon történő biztosítására.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

Kapcsolódó dokumentumok