Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok - alapadatok
Elérhetőségi adatok - ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati vezető neve, elérhetősége
Ügyfélfogadás rendje
Panaszkezelés
- Jogorvoslat - Felügyeleti, tulajdonosi, fogyasztóvédelmi és érdekképviseleti szervek
- Kivonat az ÉRV ZRt. Üzletszabályzatából
- Üzletszabályzat
Szervezeti struktúra
- a szervezeti egységek feladatai az SZMSZ szerint
- szervezeti ábra
A Társaság vezetése
- cégvezetők, Felügyelő Bizottság
- közgyűlés
Az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Felügyelt költségvetési szervek

- az ÉRV ZRt. vonatkozásában nem releváns.

Gazdálkodó szervezetek

Az ÉRV ZRt. tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek/
székhely, elérhetőség, tevékenységi kör, képviselő, részesedés mértéke.

Közalapítványok

- az ÉRV ZRt. vonatkozásában nem releváns.

Lapok

- az ÉRV ZRt. vonatkozásában nem releváns.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Közgyűlés tagjai, tulajdonosok jegyzéke
Egyéb
A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező
fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő
civil szervezetek elérhetőségei.

Költségvetési szervek

- az ÉRV ZRt. vonatkozásában nem releváns.