VÍZIKÖZMŰ LABORATÓRIUMOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA MÁTRAHÁZÁN

Kondor Évának, a Vízminőség-ellenőrzési Osztály vezetőjének a beszámolója a rangos eseményről.

Az elmúlt 5 évben immár harmadszor vállalta Társaságunk, hogy házigazdaként helyet ad a víziközmű laboratóriumok legnagyobb szakmai rendezvényének, az Országos Laboratóriumi Értekezletnek. 2015-ben Szilvásvárad, 2016-ban Mezőkövesd, 2017. április 4-6. között pedig Mátraháza volt a helyszíne a MaVíz-zel közösen megszervezett, XXIII. konferenciának.

Jelenleg Magyarországon 38 vízmű rendelkezik saját laboratóriummal, ezen kívül a MaVíz vízipari tagozatában még két szervezet működtet vizsgáló laboratóriumot a rendeletek szerinti víz- és szennyvíz-vizsgálati kötelezettségek teljesítése érdekében.  Mint minden évben, a laboratóriumok vegyészei és biológusai idén is nagy létszámban vettek részt a rendezvényen, 111 fő regisztrált az eseményre.

A MaVíz-zel közösen szervezett értekezlet programját a Laboratóriumi Bizottság állította össze, a szakmát érintő aktuális problémák megvitatása, valamint a várható jogszabály-módosításokból fakadó jövőbeni feladatokra való felkészülés jegyében.

A meghívott előadók között volt többek között a Nemzeti Akkreditáló Hatóság főigazgatója, aki az akkreditálásról szóló szabvány tervezett változásáról tartott előadást.

Az Országos Környezetegészségügyi Intézet főosztályvezetője az ivóvíz minőségéről szóló 201/2001 Kormányrendelet módosításának laboratóriumok tevékenységére gyakorolt hatásáról tájékoztatta a résztvevőket.

A MaVíz főtitkára az arzénhatárérték tervezett csökkentéséről készült tanulmányt mutatta be, de előadás hangzott el az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Intézet képviselőjétől is a magyarországi ivóvizek és ivóvízbázisok radioaktivitásáról, melyet a vízműveknek - egy 2016-os rendelet alapján - kötelező vizsgáltatni.  Az előadók között voltak a víziközmű laboratóriumok vegyészei és biológusai is, akik saját szakmai eredményeiket ismertették.

A Vízminőség-ellenőrzési Osztály képviseletében Simon Dóra mutatta be a Központi Laboratóriumban validált egyedi vizsgálati módszert a detergensek vizsgálatára, melyet szintén egy rendeleti módosítás ír elő.

A délutáni szakmai program keretében a résztvevők a Csórréti tározót tekintették meg a helyi kollégák: Ivicz Gábor és Bódi Tibor aktív közreműködésével. Tekintettel arra, hogy az országban a vízművek döntő többsége felszín alatti vízbázisokból nyeri az ivóvizet, a tározók és a felszíni vizet tisztító technológiák bemutatása mindig nagy érdeklődést vált ki.

A rendezvény programját és színvonalát értékelő sok pozitív visszajelzés között az is elhangzott, hogy a kollégák jövőre, a XXIV. értekezletre szeretnének ismét eljönni hozzánk, mert még nem látták az ÉRV minden víztározóját.

Társaságunk menedzsmentje nevében ezúton is köszönetünket és elismerésünket fejezzük ki a komoly múlttal rendelkező, nívós szakmai rendezvény megszervezésében és sikeres lebonyolításában közreműködő Partnereinknek, Társaságunk érintett szervezeti egységeinek és munkatársainak. Bízunk abban, hogy az idei program is számos, a mindennapi munka során majd jól hasznosítható, aktuális ismeretanyagot kínált a résztvevők számára.

Kapcsolódó dokumentumok