VÍZBÁZISVÉDELEM - BŐCS-SAJÓLÁD

Tisztelt Fogyasztó! Az egészséges ivóvízhez való hozzájutás már ma is stratégiai kérdés, de a jövőben még inkább azzá válik. Ezzel összefüggésben kulcsfontosságú feladat a vízbázisok megfelelő védelme, melyben Társaságunknak és a társadalomnak is nagy a felelőssége.

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően Társaságunk a 16.387-1/2008. számon megkapta az üzemeltetésünkben lévő Bőcs ÉRV ZRt. X/b. telep vízbázis (Sajóládi Vízmű) hidrogeológiai védőidom és védőterület rendszerének kijelölő határozatát, mely a 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendeletnek megfelelően meghatározza a védelem alá helyezett vízbázis határait, az érintett ingatlanokat, illetőleg azokra vonatkozóan tiltásokat fogalmaz meg.

A védőterületek határainak kijelölése, valamint a védőövezetek és az azokra vonatkozó tiltások megtalálhatók a helyi önkormányzatoknál kifüggesztve, illetve a www.ervzrt.hu honlapon. Kérjük, szíveskedjenek tájékozódni, hogy az Önök tulajdonában lévő területre mely korlátozások érvényesek!

Annak érdekében, hogy közös vízkincsünket megóvjuk, ismertetjük a kijelölő határozatban megfogalmazott legfontosabb korlátozásokat, tiltásokat:

Belső védőövezeten tilos:
- a bekerített határokon belül engedély nélküli tartózkodás;
- mezőgazdasági tevékenység végzése;
- trágyázás (szerves és műtrágyázás); növényvédő- és gyomirtó szerek használata.

A külső védőövezeten tilos:
- a bányászat, a fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység;
- új lakóház, üdülő, iroda, gazdasági épület létesítése;
- új út létesítése;
- veszélyes, mérgező, vagy radioaktív anyagokat, ásványolaj termékeket, vagy
   folyékony hulladékot szállító járművekkel közlekedni;
- járművek és munkagépek tárolása, üzemanyag feltöltése, olajcseréje;
- az utak sózással történő síkosság mentesítése;
- az állattenyésztés és legeltetés;
- növényvédőszerek, szerves vagy műtrágya tárolása, növényvédőszeres eszközök  
   mosása, hulladékvizek elhelyezése.

A hidrogeológiai „A” védőterületen tilos:
- lakótelep kialakítása; új parcellázás üdülőterület kialakítására;
- települési folyékony-hulladék lerakó létesítése és üzemeltetése;
- települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok) üzemeltetése;
- erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladék 
   tárolása, lerakása;
- veszélyes hulladék lerakó és ártalmatlanító létesítése;
- hígtrágyázás, szennyvízöntözés;
- növényvédőszer tárolása, elhelyezése, kijuttatása légi úton;
- dögkutak létesítése és működtetése.

A hidrogeológiai „B” védőterületen tilos:
- erősen mérgező, vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok 
   tárolása, lerakása;
- ipari szennyvíz szikkasztása; hígtrágya és trágyalé leürítése;
- új települési folyékony-hulladék lerakó létesítése és üzemeltetése;
- veszélyes hulladék lerakó és ártalmatlanító létesítése, üzemeltetése;
- légipermetezés.

A hosszú távú jó minőségű ivóvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a Társaság a jogszabályi előírásokat betartsa, betartassa, illetve fellépjen a törvénysértőkkel szemben.

Ezúton kérjük Önöket, hogy a korlátozások betartására fokozottan ügyeljenek, és az esetleges visszaélések észlelésekor Társaságunk azonnali értesítésével járuljanak hozzá a biztonságos és jó minőségű ivóvízellátás további megvalósításához.