VÍZBÁZIS-VÉDELEM A LÁZBÉRCI TÁROZÓNÁL

Tisztelt Fogyasztó! Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. neve összeforr a Lázbérci víztározóval. A Társaságunk kezelésében lévő vízbázisok közül a Lázbérci tározó kiemelt jelentőségű, hiszen Ózd és Kazincbarcika városok, a régió települései, valamint igény szerint a Hevesi Regionális Vízmű rendszerek egészséges ivóvízzel való ellátását biztosítja.

A 123/1997. (VII.18.) Kormányrendeletnek megfelelő, védőterület kijelölő határozat két védőövezetet jelöl ki, melyekre vonatkozóan tiltásokat fogalmaz meg.

Külső védőövezet:

a teljes vízfelület és a teljes partvonal mentén 50 méter szélességű sáv a belső védőövezeten kívül

TILOS:

Szemetelni, ipari-, kom-munális- vagy veszélyes hulladékot elhelyezni, tárolni

Szerves, ill. műtrágyát, gyomirtókat, növényvédő szereket használni, tá-rolni, légi úton kijuttatni

Folyékony üzemanyagot, vegyi anyagot tárolni

Új épületet létesíteni

Gépkocsi parkolót kialakítani

A tápláló patakok medrét, partját megváltoztatni

Állatot legeltetni, te-nyészteni

Házikerteket, kiskerteket művelni

Házi szennyvizet szik-kasztani

Fürdeni

Tüzet rakni

Sátorozni

Vízi sportot űzni, csó-nakázni

Halat tenyészteni, etetni

Az utakat sózni, gépjár-művet mosni

 

Belső védőövezet:

a vízfelületen 100 méter sugarú kör a vízkivétel körül, a parton 20 méter szélességű sáv a vízkivétel körül

A külső védőövezeten belül tiltott tevékenységeken túl
TILOS:

A vízkivételhez közvetlenül nem kapcsolódó minden más tevékeny-séget folytatni

Engedély nélkül a tározónál tartózkodni

Meglévő utat engedély nélkül használni

Horgászni


Szigorúan tilos a tározóba, vagy a tápláló patakok vizébe olyan anyagot, vagy élőlényt juttatni, mely a vízminőséget és az élővilágot, valamint az ivóvízellátást veszélyezteti!

A határozatban foglaltaknak megfelelően az ÉRV ZRt. a belső védőövezet őrzését, a Társaság dolgozóinak önkénteseiből létrehozott Polgárőrséggel biztosítja. Az övezetek határait és a tiltott tevékenységek végzését tájékoztató táblák is jelzik.

A fent említett rendeletben foglalt előírások és korlátozások nemcsak az üzemeltetőre, hanem a területhasználókra és a lakosságra is vonatkoznak. A hosszú távú jó minőségű ivóvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a Társaság a jogszabályi előírásokat betartsa, betartassa, illetve fellépjen a törvénysértőkkel szemben.

Az egészséges ivóvíz életünkhöz nélkülözhetetlen, mindannyiunk közös kincse! Ezúton kérjük Önöket, hogy a fentiek betartásával, és az esetleges visszaélések észlelésekor Társaságunk azonnali értesítésével, járuljanak hozzá a biztonságos és jó minőségű ivóvízellátás további megvalósításához.