VARBÓC VÉDŐIDOM KIJELÖLÉS

Tisztelt Fogyasztó! Az egészséges ivóvízhez való hozzájutás már ma is stratégiai kérdés, de a jövőben még inkább azzá válik. Ezzel összefüggésben kulcsfontosságú feladat a vízbázisok megfelelő védelme, melyben Társaságunknak és a társadalomnak is nagy a felelőssége.

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az ÉRV ZRt. a 20752-1/2010 számon megkapta a Varbóc Községi Vízmű hidrogeológiai védőidom és védőterület rendszerének kijelölő határozatát, mely a 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendeletnek megfelelően meghatározza a védelem alá helyezett vízbázis határait, az érintett ingatlanokat, illetőleg azokra vonatkozóan tiltásokat fogalmaz meg. (térkép)

A védőterület kijelölésében érintett ingatlanok az alábbiak:

Belső védőövezet
A Csorgó-kút belső védőövezete az alábbi ingatlanra terjed ki:

              Csorgó-kút:        a Varbóc 04/2 hrsz-ú ingatlan (művelési ág: vízmű) teljes kiterjedésében, azaz 1 ha 1537 m2.

„B” hidrogeológiai védőterület
A hidrogeológiai „B” védőterület által érintett ingatlanok:

                  Csorgó-kút:       a Varbóc 04/3, 301, 302, 303, 305/1, 305/2, 306, 307, 308/1, 308/2, 309, 310, 311, 312, 313 hrsz.-ú területek.

A hidrogeológiai „B” védőterület által – nem teljes területtel - érintett ingatlanok:

                  Csorgó-kút:        a Varbóc 05/3 (21 ha 0718 m2-ből 8 ha 5213 m2 érintett), 05/6 (6 ha 1834 m2-ből 2 ha 3809 m2 érintett), 05/7 (3 ha 3333 m2-ből 6294 m2 érintett), 05/8 (36 ha 7229 m2-ből 1339 m2 érintett) hrsz.-ú területek.

A védőterületek határainak kijelölése, valamint a védőövezetek és az azokra vonatkozó tiltások megtalálhatók a helyi önkormányzatoknál kifüggesztve, illetve a térképmelléklet letölthető awww.ervzrt.hu honlapon. Kérjük, szíveskedjenek tájékozódni, hogy az Önök tulajdonában lévő területre mely korlátozások érvényesek!

Annak érdekében, hogy közös vízkincsünket megóvjuk, ismertetjük a kijelölő határozatban megfogalmazott legfontosabb korlátozásokat, tiltásokat:

Belső védőövezeten tilos:
-a bekerített határokon belül engedély nélküli tartózkodás!;
- hulladék elhelyezése;
- mezőgazdasági tevékenység végzése (kivéve: vegyszeres kezelés nélküli erdőfelújítás hatósági      felülvizsgálatot követően);
-trágyázás (szerves- és műtrágyázás); növényvédő- és gyomirtó szerek használata.

A hidrogeológiai „B” védőterületen tilos:
- erősen mérgező, vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása;
- ipari szennyvíz szikkasztása (kivéve: élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása, környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően);
-hígtrágya és trágyalé leürítése;
-új települési folyékony-hulladék lerakó létesítése és üzemeltetése;
-veszélyes hulladéklerakó és ártalmatlanító létesítése, üzemeltetése;
-valamint a B.-A.-Z. Megyei Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 14.2/5749/1-05TV/2009számú szakhatósági hozzájárulásában foglaltak értelmében tilos növényvédőszer légi úton történő (légi permetezés) kijuttatása.

A hosszú távú jó minőségű ivóvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a Társaság a jogszabályi előírásokat betartsa, betartassa, illetve fellépjen a törvénysértőkkel szemben.

Ezúton kérjük Önöket, hogy a korlátozások betartására fokozottan ügyeljenek, és az esetleges visszaélések észlelésekor Társaságunk azonnali értesítésével járuljanak hozzá a biztonságos és jó minőségű ivóvízellátás további megvalósításához.

Kazincbarcika, 2010. december 17.

Üdvözlettel:

Ritter Géza
vezérigazgató

Kapcsolódó dokumentumok