ÜNNEPÉLYESEN ÁTADTÁK SIROK ÚJ VÍZVEZETÉKÉT

Az ÉRV ZRt. szolgáltatási területén a fogyasztók egészséges ivóvízzel való ellátását elsősorban víztározók és hozzájuk kapcsolódó regionális vízellátó rendszerek biztosítják. A Mátrai Regionális Vízellátó Rendszer és a Hevesi Regionális Vízellátó Rendszer között a Mátra hegység peremén fekvő településeknek egy része azonban helyi vízbázissal és tisztítóművekkel rendelkezik.

Az itt található vízművek nem, vagy csak nagyon nehezen tudják betartani az európai uniós követelményeket szem előtt tartó 201/2001-es kormányrendelet előírásait. Ennek az az oka, hogy a helybéli vízbázisok nem megfelelő minőségűek. A fent említett jogszabály külön mellékletben sorolta föl azokat a hazai településeket, ahol meg kell oldani a vízminőségi problémákat. Ebben a lajstromban szerepel a Heves megyei Sirok község is.

A település vízminőségi problémái 2000-től kezdődően jelentkeztek a szolgáltatott víz vas-, mangán-, bór tartalmát és összes keménységét illetően. Mivel a bór eltávolítására még nincs Magyarországon alkalmazási engedéllyel rendelkező technológia, a település vízellátását más ivóvízbázisból kellett megoldani.

 Az ÉRV ZRt. 2004–ben komplex tervet dolgozott ki az észak-hevesi térség vízellátására, mivel Pétervására és Bükkszék térségében is gondok voltak az ivóvíz minőségével. Ennek érdekében a Társaság pályázatot nyújtott be a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) keretében, amit a KEVITERV AKVA Kft. és a VTK Innosystem Kft. közreműködésével készített el.

 A pályázat és egyben a terv lényege az volt, hogy Sirok és a 16 km-re lévő Bükkszenterzsébet összekötése révén, a település kifogástalan minőségű ivóvízzel való ellátása a Lázbérci tározóból történne.

A KIOP keretében benyújtott, „Sirok egészséges ivóvízzel való ellátása a Lázbérci tározóból” című pályázat 2005. szeptember 13-án támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírására 2005. december 7-én a kazincbarcikai Hotel Lukács konferenciatermében, ünnepélyes keretek között került sor.

A szerződésnek megfelelően az EU 349.458 eFt-tal, a Magyar Állam 116.468 eFt-tal támogatta a projektet, amit az ÉRV ZRt. saját erőből 83.368 eFt-tal egészített ki.

A fizikai megvalósításra az ÉRV ZRt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki, melynek nyertese a DIAMIT ZRt. lett. A beruházás megkezdését szimbolizáló „Alapkőletétel” Sirokon 2006. április 4-én történt meg.

 A lázbérci vizet hozó hálózat korábban Bükkszenterzsébetnél ért véget. A terveknek megfelelően meg kellett építeni 19.610 fm DN200 KPE ivóvízvezetéket a hozzá tartozó légtelenítő, ürítő és szakaszoló műtárgyakkal, Bükkszenterzsébeten 1 db 2x200 m3–es vasbeton ivóvíztároló medencét a hozzá tartozó nyomásfokozó egységgel, Bükkszék határában 1 db 2x100 m3–es vasbeton ivóvíztároló medencét nyomásfokozó egységgel, mindkét helyen automatikus fertőtlenítési lehetőséggel, valamint az egész projektre kiterjedő, az ÉRV ZRt. meglévő rendszerébe integrált irányítástechnikával.

 A kivitelező a szerződésnek megfelelően, jó minőségben, határidő előtt teljesítette a feladatot. Az építési munkákat - külön közbeszerzési eljárásban nyertes félként - az AGRIMEN 2000 Kft., mint független FIDIC mérnök ellenőrizte.

A Bükkszenterzsébetet és Sirokot összekötő új vízvezeték ünnepélyes átadására 2007. január 9-én került sor.

 A beruházás elkészültével 702 háztartás egészséges ivóvízzel való ellátása valósult meg. A fejlesztés helyszíne hátrányos helyzetű térség, ahol a megfelelő vízellátás a felzárkóztatás feltétele. A megvalósulással a térség számára egyenlő gazdasági versenyfeltételek, az itt élők számára egyenlő életfeltételek biztosítottak.

A feltételek ilyen javulásával lehetőség nyílik munkahelyteremtő beruházásokra, a település lakosságmegtartó képességének növelésére, illetve a település turisztikai vonzerejének kiaknázására.