TISZAÚJVÁROS ÚJ VÍZKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓJA AZ ÉRV ZRT.

Tiszaújváros Önkormányzat közműves ivóvízellátási, szennyvízelvezetési és - tisztítási üzemeltetési feladatait 2013. január 1-jétől az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. fogja ellátni, mivel a jelenlegi szolgáltató (TiszaSzolg 2004 Kft.) kis mérete miatt önállóan nem tud megfelelni a törvényi előírásoknak.

Az Országgyűlés 2011. december 30-i ülésén elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvényt, melynek célja, hogy megszűntesse a jelenleg több mint 400 víziközmű szolgáltató működési hatékonysága, szolgáltatási színvonala és a szolgáltatások díjai közötti hatalmas különbségeket. A jövőbeni változásokra való felkészülés kapcsán Tiszaújváros Önkormányzata pályázatot írt ki a víziközmű-szolgáltatási feladatok ellátására a legjobb szerződéses feltételek biztosítása érdekében.

A kormányzati szándékkal összhangban, a gazdasági érdekeket figyelembe véve Tiszaújváros Polgármestere és a TiszaSzolg 2004 Kft. az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-vel kötötte meg a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó szerződést Tiszaújváros képviselő-testületének döntése alapján a közműves ivóvíz-ellátási, szennyvíz-elvezetési és - tisztítási üzemeltetési feladatok 2013. január 1-jét követő ellátására.

„Egyértelművé vált számunkra, hogy a víziközmű díjak reális szinten való tartása kizárólag az üzemméretek növelésével és a működési hatékonyság jelentős javításával, valamint a költségek racionalizálásával érhető csak el. Az ÉRV ZRt.-vel kötött megállapodás a partnerek kölcsönös tiszteletén, kompromisszumkészségén alapult.” – mondta Bráz György, Tiszaújváros polgármestere.

Az ÉRV ZRt. megfelel a Víziközmű törvény szigorú szakmai előírásainak, képes a szolgáltatói akkreditáció megszerzésére, küldetésének tekinti, hogy a legmagasabb minőségi színvonalú víziközmű-szolgáltatást nyújtsa. 

„Arra törekedtünk, hogy a megállapodás mind a fogyasztók, mind az Önkormányzat, mind a munkavállalók és a víziközmű szakma érdekeit is szem előtt tartsa.” – mondtaRitter Géza, az ÉRV vezérigazgatója.

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 50 éves szakmai múltjával, magas működési színvonalával, valamint kiemelkedő eredményeivel az északkelet-magyarországi régió meghatározó víziközmű-szolgáltatója. A társaság 100%-os tulajdonosa a Magyar Állam, amely garancia a hosszú távú, stabil működésre. Legfőbb értéknek piaci integrációs képességüket, fejlesztésorientáltságukat, megbízható szolgáltatásukat, magas műszaki színvonalukat, pénzügyi stabilitásukat és jövedelemtermelő képességüket tekintik.

„A kormányzati szándékkal és a társadalmi elvárásokkal összhangban társaságunk kiemelten törekszik a kisebb víziközmű-szolgáltatók integrálására, annak érdekében, hogy az ellátott régió valamennyi fogyasztója egységesen jó minőségű szolgáltatást kapjon, a lehető legoptimálisabb áron.”- tette hozzá Ritter Géza.

Az ÉRV által üzemeltetett víziközmű rendszerek megbízható, biztonságos működtetése, karbantartása, folyamatos fejlesztése, megújítása révén, szervezetten, korszerű műszaki megoldásokat, technológiákat alkalmazva, magasan képzett szakember állománnyal és hatékony gazdálkodással kívánja a jövőben is ellátni közszolgáltatási feladatait Tiszaújvárosban is, a fogyasztói elégedettség növelése érdekében.

SAJTÓMEGJELENÉSEK A TÉMÁBAN:

http://royalmagazin.hu/gazdasag-baz/14197-ervek-az-erv-mellett

http://www.tiszaujvaros.hu/index.php/home/archiv-cikkeink/11455-ervek-az-erv-mellett

http://www.royalmagazin.hu/gazdasag-baz/14199-tiszaujvaros-uj-vizikozmu-szolgaltatoja-az-erv-zrt

http://www.onkornet.hu/cikk.html?cikk_id=28146

http://www.tiszaujvaros.hu/index.php/home/archiv-cikkeink/11464-marad-a-szinvonal-marad-az-ar

http://www.hajoradio.hu/1hir.php?menuid=&hid=15554

http://kronika.tempobit.hu/?p=cikk&cid=16111

http://www.boon.hu/tiszaujvaros-talpon-maradt/2044458

http://www.boon.hu/uj-a-vizszolgaltatoja-lesz-tiszaujvarosnak/2044515

http://magyarorszagon.hu/hirek/2012-07/helyihirek/uj-a-vizszolgaltatoja-lesz-tiszaujvarosnak/

http://epoc.hu/belfold-hirek/2012/07/31/uj-a-vizszolgaltatoja-lesz-tiszaujvarosnak/

Észak – Magyarország, 2012. 07. 31.

Mr1 – Kossuth Rádió – Esti krónika, 2012. 08. 01.