TETTEKKEL ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL A FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉKÉRT

Ritter Géza vezérigazgató irányításával az ÉRV ZRt. menedzsmentje és kollektívája a víziközmű-szektorban végzett nívós szolgáltatás fenntartása és folyamatos fejlesztése mellett - a társadalom szerves részeként - meghatározó szerepet vállal egyes társadalmi és környezeti problémák, feladatok megoldásában.

A Társaság missziónak tekinti a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos felelős véleményformálást és a tudásalapú társadalom feltételeinek megteremtését, amelynek érdekében különböző szervekkel és szervezetekkel együttműködve a tavaszi hónapokban az alábbi események megszervezésében, lebonyolításában vettek részt kollégáink.

„Magyarnak lenni az Amerikai Egyesült Államokban 2012”

Hasulyó János kollégánk kora tavasszal az Amerikai Egyesült Államokban járt és dokumentumfilmet készített az ott élő magyarokról. A nemzeti öntudat, a hazaszeretet, a gyökerek, a magyar föld és éltető víz témakörében többek között sikerült megszólaltatnia Dán Károly főkonzult, Pándi Árpád New York-i cserkészparancsnokot és nem utolsósorban az éppen a kontinensen tartózkodó Egerszegi Krisztinát is. A film márciusi sajtónyilvános bemutatóját követően - amelyen a térség közéleti szereplői, a nyomtatott és az elektronikus sajtó képviselői, valamint az ÉRV ZRt. képviseletében a menedzsment tagjai is tiszteletüket tették -Diáktudás egyeteme címmel középiskolásokat megcélzó programsorozat indult az alkotás apropóján.

Az eseménysorozat első állomásának helyet adó kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium egyik tantermében Ritter Géza vezérigazgató üdvözölte az oktatási intézmény vezetőségét, a diákokat; egyben pár gondolattal felvezette a közös filmnézés utáni beszélgetést. A film kapcsán kibontakozó, felnőttek és diákok között zajló tartalmas, kötetlen párbeszéd témái voltak: az egyetemes emberi értékek, a magyar nép életútja, a nemzetért folytatott erőfeszítések és a nemzeti öntudat fontossága, az egyén érvényesülése, boldogulása, az önálló életkezdés előtt álló fiatalokat foglalkoztató kérdések, problémák és a megoldási alternatívák.

Gyermekeink és vizeink – kincseink!

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák szakmai munkacsoportja 2011. december elején látogatott el az ÉRV székházába, hogy a kommunikációs és PR területen dolgozó kollégák valamint a Vízminőség-ellenőrzési Osztály munkatársainak kalauzolásában az óvodapedagógusok bepillantást nyerhessenek a cég szakmai munkájába, megismerhessék a Társaságunk vízbázisvédelmi, környezetvédelmi intézkedéseit, vízminőség-ellenőrzési tevékenységét. 

Az együttműködés folytatásaként 2012 márciusában megtisztelő meghívásnak tettek eleget a kollégáink a Kikelet- közi Tagóvodában. Óvodapedagógusok számára tartottak szakmai bemutató foglalkozást a házigazdák, ahol a vezető óvónő irányította csoportos foglalkozáson a gyerekek a víz különböző megjelenési formáit, felhasználási módozatait és a tisztítási folyamatát ismerhették meg. 

Ahhoz, hogy bár játékos formában, de minél hitelesebben és szakszerűbben hívják fel a kisgyermekek figyelmét a természeti kincsünkre, a vízre, az előkészületi munkához és a program lebonyolításához sok segítséget nyújtottak munkatársaink.

A kommunikációs, az irányítási és folyamatmenedzsment, valamint a vízminőség-ellenőrzési szakterületen dolgozó munkatársaink részt vettek a játékos feladatok megtervezésében és kidolgozásában, a víz tisztítási és minőségellenőrzési folyamatának modellezésében.

A vízzel kapcsolatos látványos bemutatókat és az ötletes gyermekjátékokat a középsős és a nagycsoportos óvodások hálásan fogadták, az óvodapedagógusok pedig köszönetüket fejezték ki az ÉRV ZRt. vezetésének, valamint a cég projektben közreműködő valamennyi munkatársának. A programban résztvevő óvónők bizodalmukat fejezték ki, hogy továbbra is együttes erővel, a pedagógiára és a víziközmű-szektor szakmaiságára épülő, összehangolt tematika alapján oktathatjuk, nevelhetjük a következő generációt a víz tiszteletére és gondos védelmére.

"Játékos tudomány"

B.-A.-Z. Megyei Múzeumi Igazgatóság Pannon-tenger Múzeuma Föld napirendezvényére került sor 2012. április 22-én, vasárnap. A rendezvénynek a festői környezetben található lillafüredi Herman Ottó Emlékház és környezete adott otthont. 
A Föld, a víz és az emberi társadalom értékeit fókuszba helyező „Játékos tudomány” elnevezésű rendezvényen az általános iskolás tanulók érdeklődve hallgatták a geológus, a régész és azÉRV ZRt. Vízminőség-ellenőrzési Osztályáról érkező Novák Éva hidrobiológus szakértő gyermeknyelven megfogalmazott előadásait.

A gyermekek tapasztalati úton is elsajátíthatták a kőpattintás módszerét; betekintést nyerhettek az ásvány és kőzettan csodálatos világába, a terepasztalon történő „ásatás” során pedig megismerhették a régészet alapjait. Cégünk munkatársa vízzel kapcsolatos játékos-tudományos ismeretekkel szórakoztatta a jelenlévőket, amelyek közül a legnagyobb érdeklődés a miocén kori Pannon-tengert, illetve a tó változásának történéseit övezte. A Víz-kvíz játékban helyes választ adók apró céges ajándékokban részesültek. 

Nikházy Zsuzsanna Kommunikációs és PR vezető eredményesnek értékelte és folytatásra érdemesnek ítélte a Föld napi program során létrejött együttműködést; a rendezvény igazolta, hogy a jövő generáció „kis felfedezői” rendkívül nyitottak és fogékonyak a környezetükkel, az életterükkel kapcsolatos ismeretekre, jól értenek a játékos tudomány nyelvén.

A szakmai tapasztalatok átadása a jövő hidrogeológusai számára

Technológiai és Környezetvédelmi Osztály meghívására a Miskolci Egyetemhidrogeológus másodéves, illetve végzős hallgatói, Lénárt László a Hidrogeológiai és Mérnökgeológiai Tanszék egyetemi docensének kíséretében látogatást tettek Társaságunknál.Lippai Péter megbízott osztályvezető a szakmai tapasztalatok átadása céljából első állomásként a diszpécser központot mutatta meg az érdeklődő fiataloknak, ahol Bori István osztályvezető-helyettes tartott kiselőadást a cég vízellátási területeiről, üzemirányítási rendszeréről, a szervezeti egységnél végzendő munkáról. 

A második állomás a Lázbérci víztározó volt, ahol az egyetemi hallgatók ismereteket szerezhettek a tározó vízgyűjtő területéről és a kapcsolódó műtárgyakról. A leendő hidrogeológusok megtekinthették a vízkivételi torony belső kialakítását is. A völgyzárógáton tartott bemutatót a víztisztítási technológia bejárása követte, amely során megismerkedtek az ország egyik legmodernebb és legkomplexebb víztisztítási technológiájával.

A tanulmányút következő állomásaként a Borsodsziráki Vízműbe látogattak el a növendékek, ahol a talajvíz-dúsításos eljárásról gyűjthettek hasznos ismeretanyagot. A harmadik üzem aCsúcsvízmű volt, ahol a technológiai folyamat megismerésének utolsó lépcsőjeként a nyílt homokszűrő technológiáját vehették szemügyre az érdeklődő diákok.
Az ifjúság a vízbeszerzés tantárgy keretében vett részt Társaságunk üzemegységeinél, mely során ismeretanyaguk elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal is bővült. A tanulmányútról összefoglaló anyag formájában kell majd az egyetemen referálniuk, mely részét fogja képezni az év végi vizsgájuknak is.

Lippai Péter a program értékelésekor kiemelte, hogy az ÉRV ZRt. szakemberei ezzel az együttműködéssel igyekeznek hozzájárulni a gyakorlatorientált oktatás népszerűsítéséhez, amely az elméletközpontú oktatás kizárólagosságával szemben az alapja lehet a jövő minőségi szakemberképzésének. A folytatódó kooperációval kapcsolatban pedig reményét fejezte ki, hogy az oktatási intézmény diákjaival kialakított kapcsolat elősegíti a jól képzett szakemberek helyben tartását.