TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜL AZ ÉRV RT. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM (KIOP) KERETÉBEN BENYÚJTOTT, „SIROK KÖZSÉG EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL VALÓ ELLÁTÁSA A LÁZBÉRCI TÁROZÓBÓL” CÍMŰ PÁLYÁZATA.

Az ÉRV Rt. szolgáltatási területén a fogyasztók egészséges ivóvízzel való folyamatos ellátását többségében víztározók és a hozzájuk kapcsolódó regionális vízellátó rendszerek biztosítják. A Mátrai Regionális Vízellátó Rendszer (MRV) és a Lázbérci vízműhöz kapcsolódó Hevesi Regionális Vízellátó Rendszer (HRV) között, a Mátra peremén lévő települések egy része azonban helyi vízbázissal és tisztítóművekkel rendelkezik.

Ezen vízművek esetében - többnyire a vízbázisok nem megfelelő minősége miatt - nem vagy csak nagyon nehezen tarthatóak az Európai Uniós követelményeket megjelenítő 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet előírásai. A Kormányrendelet mellékletében felsorolt települések - köztük Sirok - vízminőségi problémáit 2006. december 25-ig kell megoldani.

Valamennyi fogyasztónak jogos igénye a megfelelő szintű vízszolgáltatás, amelyre - a térség vízellátási helyzetének ismeretében – megnyugtató megoldást a vízminőségi problémákkal küzdő települések regionális hálózatba való bekapcsolása jelenthet.

Sirok község megbízható vízellátása érdekében dolgozta ki azt a tervet az ÉRV Rt., amelynek pénzügyi finanszírozásához a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) keretében kínálkozó pályázati lehetőséget is meg kívánja ragadni.

A Társaság a KIOP keretében 2005. március 31-én pályázatot nyújtott be „Sirok község egészséges ivóvízzel való ellátása a Lázbérci tározóból” címmel. A pályázati anyagot és a hozzá kapcsolódó terveket az ÉRV Rt. a KEVITERV AKVA Kft. és a VTK Innosystem Kft. bevonásával készítette el.

A pályázat és egyben a terv lényege, hogy Sirok és a 16 km-re lévő Bükkszenterzsébet hálózatának összekötése révén, a település kifogástalan minőségű ivóvízzel való ellátása a Lázbérci tározóból történne. A Lázbérci Vízműben jelenleg zajló nagyszabású – mintegy 420 MFt értékű - technológiai fejlesztés eredményeként minden körülmények között stabil minőségű víz biztosítható a vízmű teljes ellátási területén, így Sirokon is.

A KIOP Irányító Hatóság a Projekt Kiválasztási Bizottság javaslata alapján támogatásra érdemesnek ítélte az ÉRV Rt. által benyújtott pályázatot. A megvalósítás támogatására összesen 575 MFt (95%-os támogatási arány) került megítélésre, melyből 424 MFt-ot az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 151 MFt-ot a hazai központi költségvetés biztosít. A beruházás 5%-át az ÉRV Rt. saját forrásból fedezi.

A támogatási szerződés ünnepélyes aláírására december 7-én került sor. A kiviteli munkákat a közbeszerzési pályázaton nyertes Diamit Rt. végzi majd. A projekt végleges lezárására várhatóan 2007 elején kerül sor.