TÁJÉKOZTATÓ - NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT - NYITOTT LABORATÓRIUM

Tisztelt Felhasználónk!

Az ivóvíz ólomtartalmával kapcsolatos hírekre reagálva Társaságunk az alábbi információkkal szolgál.

A Magyarországon szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az európai uniós előírásoknak és jogszabályoknak.

Hazánkban a csapvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, a víziközmű-szolgáltatók az előírt kritériumok alapján, napi szinten ellenőrzik az általuk szolgáltatott, hálózatba bocsátott ivóvizet.

A víziközmű-szolgáltatók a vízmérőig felelősek a szolgáltatott ivóvíz minőségéért, a belső hálózatot a Fogyasztó köteles karbantartani és gondozni.

Amennyiben az elfogyasztandó csapvíz ólomtartalmát tekintve kérdése van, csatlakozhat a Nemzeti Népegészségügyi Központ Nyitott Laboratórium programjához, melynek keretében ingyenesen tudja ivóvizét megvizsgáltatni. 

A témával kapcsolatban bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

https://efop180.antsz.hu/hirek-kornyezetegeszsegugy/45-nyitott-laboratorium-dijmentes-lakossagi-ivoviz-vizsgalat.html

https://efop180.antsz.hu/kornyezetegeszsegugy-alprojekt.html

https://www.biztonsagiadatlap.hu/kemiai-biztonsag/nemzeti-n%C3%A9peg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-k%C3%B6zpont-nnk-feladatai-%C3%A9s-hat%C3%A1sk%C3%B6rei/

 Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

Kapcsolódó dokumentumok