TÁJÉKOZTATÓ BÜKKSZÉK KÖZSÉG IVÓVÍZ-ELLÁTÁSÁRÓL

A 2006. június 27-ei esti felhőszakadás következtében, Bükkszék község ivóvíz-ellátását biztosító kútcsoportot nagymennyiségű felszíni víz öntötte el. A káreseményt követően, a helyzet gyors felmérése után Társaságunk leállította a kutakat, és egyidejű vízkorlátozás mellett haladéktalanul intézkedést tettünk a vízellátás biztosítása érdekében.

A település ivóvíz-ellátását június 28-tól részben lajtos-kocsis ellátással (5m3-es 1db, 4x1m3-es, és 2db 1m3-es), részben (június 29-étől) a Fővárosi Vízművek üzemeltetésében lévő ivóvíz zacskózó gépsor segítségével oldjuk meg.

A víztermelő kutakat június 30-ig fertőtlenítettük, a kútaknákkal együtt. Az ÉRV akkreditált központi laboratóriuma a teljes körű vízminőség-vizsgálathoz szükséges vízmintákat június 30-án délután vette le. Biztonsági okokból a kutak a vízmintavételt követően ismét fertőtlenítésre kerültek. A kutak szivattyúzását július 3-án reggel 6 órakor elindítottuk. Ezt követően aznap délelőtt az ÁNTSZ vízmintát vett mindhárom víztermelő kútból.

Június 30-ra elvégeztük mind a medencék, mind a teljes községi hálózat mosatását, fertőtlenítését. A hálózat mosatását és a mosatás utáni klórszint ellenőrzését, a hálózat kb 50 %-nál az illetékes ÁNTSZ képviselőjének jelenlétében végeztük. Június 29-én délutántól a klórszint-méréseket digitális klórszintmérővel végezzük. Június 30-án az ÁNTSZ képviselőjének jelenlétében több helyen mértünk klórszintet, 0,99-1,9 mg/l értékben.

Siroki vízművünkből az 50 m3-es medencébe minden nap 6-22 óra között 30 m3-es bérelt tartálykocsival szállítjuk az ivóvizet. Július 2-án 12 órától, és július 3-án a megnövekedett vízfogyasztás miatt még egy 20 m3-es tartálykocsival is rá kellett segíteni a vízellátás biztosítására.

Tekintettel arra, hogy a vízminőség-ellenőrzési vizsgálatok alapján mikrobiológiai szempontból a termelő kutak és a hálózat vízminősége kielégíti a 201/2001. Korm. rendelet előírásait, július 3-án kértük az illetékes ÁNTSZ-t, hogy járuljon hozzá a hálózati ivóvíz-szolgáltatás visszaállításához és a vízkorlátozás feloldásához.