SZERVES MIKROSZENNYEZŐKET TALÁLTAK AZ ÉRV ZRT. SZAKEMBEREI AZ ABASÁRI VÍZBÁZIS KÚTJAIBAN

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. a közelmúltban vette át üzemeltetésre Abasár település ivóvízközműveit. Mint minden új területen, Abasáron is megkezdődött a vízbázisok, és az üzemeltetendő közművek átvizsgálása, hogy teljes képet kaphasson a szolgáltató a fennálló helyzetről.

Egy ilyen vizsgálat keretében derült az ki, hogy az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak vizében szerves mikroszennyezők, köztük triklór-etilén, tetraklór-etilén, és tetraklór-metán jelenléte mutatható ki. Ezen anyagok jelenléte valamilyen külső szennyező forrásra utalt.

Miután a kontrollvizsgálatok is megerősítették a szerves mikroszennyezők jelenlétét, és azok koncentrációja meghaladta a felszín alatti vizekre vonatkozó rendeletben előírt határértékeket, az ÉRV ZRt. az ellátásért felelős önkormányzattal közösen az illetékes hatóságokhoz fordult.

2013. október 07-én a Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a vezetékes ivóvízellátás határozatlan időre való felfüggesztését rendelte el Abasáron.

Az önkormányzat az ÉRV ZRt-vel együttműködve és további szerveket, társvízműveket bevonva egyelőre lajtoskocsik alkalmazásával biztosítja a településen a vízellátást. A szolgáltató és az önkormányzat a kialakult helyzetről tájékoztatta a fogyasztókat.

A Heves Megyei Védelmi Bizottság az eset kivizsgálására, és az ivóvíz-ellátás további biztosítása érdekében azonnal részleges operatív törzset hozott létre.

Az operatív törzsnek természetesen az ÉRV ZRt. is tagja, amelynek menedzsmentje mindent megtesz annak érdekében, hogy a biztonságos ivóvízellátást lehetővé tevő műszaki megoldást megtalálja, és azt a lehető legrövidebb időn belül kialakítsa.

Természetesen a megfelelő műszaki megoldás megtalálásához elengedhetetlenül szükséges a szennyezőforrás megtalálása, és annak megszüntetése is, amelyben az illetékes hatóságokkal a szolgáltató szorosan együttműködik.

Időközben egyébként javában zajlik a víziközmű-szolgáltatási szektor teljes átalakítása.

A kormányzati elképzeléseknek megfelelően a víziközmű-szolgáltatók integrációja folyamatban van annak érdekében, hogy megfelelő méretű szolgáltatók kerüljenek kialakításra, amelyek rendelkeznek a szükséges anyagi és humán erőforrásokkal ahhoz, hogy a vízbázisok védelme és a szolgáltatás minősége biztosított legyen.

Az ágazatban végbemenő integrációban az ÉRV ZRt. kiemelt szerepet vállal, amelynek keretében folyamatosan új települések üzemeltetését veszi át, és korábbi kisebb víziközmű-szolgáltatókat integrál be a szervezetébe.

Szerencsére Abasáron már megtörtént az integráció, így a település lakói bizakodhatnak abban, hogy a többségi állami tulajdonban álló ÉRV ZRt. szakemberei az önkormányzattal és az illetékes hatóságokkal együttműködve minél előbb hosszú távú megoldást találnak a település biztonságos ivóvízellátásának megoldására.

                                                                                                            ÉRV ZRt.

 

További felvilágosítás: 

az ÉRV ZRt. részéről nyilatkozattételre kizárólag

Ritter Géza vezérigazgató jogosult.

06-48-514-512