SZENNYVÍZBEKÖTÉS: HA ILLEGÁLISAN KÖTÖTT RÁ, MOST JOGSZERŰVÉ TEHETI

Szennyvízbekötés: ha illegálisan kötött rá, most jogszerűvé teheti Az Északmagyarországi Regionális Vízművek (ÉRV) ZRt. felhívja a települési közműves szennyvízelvezető rendszerre korábban illegálisan csatlakozott ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy 2012. július 1-jéig kártérítési kötelezettség nélkül jelenthetik be csatlakozásukat.

Amennyiben Ön az ÉRV ZRt., vagy a korábbi szolgáltató hozzájárulása nélkül kötött rá a település közműves szennyvízelvezető rendszerére, 


 - és egy kitöltött megrendelő adatlapot eljuttat az ÉRV ZRt.-hez,

 - és kollégáink egy műszaki szemle során jegyzőkönyvben rögzítik, hogy a rákötés műszaki szempontból megfelelő,

 - akkor ebben az esetben mentesülhet az illegális szennyvízrákötéssel járó hátrányos jogkövetkezmények (pl. kártérítési kötelezettség) alól.

A kedvezményes ajánlat határidejéig (2012. július 1-jéig) Önnek csupán a hálózatra történő csatlakozás műszaki átvételének összegét kell megfizetnie, amely bruttó 6.650,- forint.  
(Fontos tudni, hogy az ár csak a műszaki átvételi díjat tartalmazza, a hálózat egyéb átalakításának költségeit – amennyiben erre szükség van – nem.)

A megrendelő adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.ervzrt.hu internetes oldalról, innen. Kérjük, hogy a kitöltött adatlapokat az ÉRV ZRt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájába (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) vagy aKSZD épületébe (3700 Kazincbarcika, Múcsonyi út 2.) juttassák el.  

                                                                                                      ÉRV ZRt.