SZAKMAISÁG ÉS EREDMÉNYESSÉG = VÍZMINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

A Vízminőség-ellenőrzési Osztály Központi Laboratóriuma 2010-ben újította meg akkreditációját, melynek megléte nélkül a társaság területén előírt jogszabályi kötelezettségeket és hatósági vízminőség-ellenőrzési feladatokat, valamint a külső megrendelőktől érkező mintavételi és vizsgálati igényeket nem tudná teljesíteni. A műszerpark fejlesztésével párhuzamosan folyamatosan növekszik a műszaki akkreditált terület is.

Laboratóriumunk jelenleg 358 vizsgálat végzésére akkreditált, ivóvíz, felszíni és felszín alatti víz, fürdővíz, ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz, szennyvíz, szennyvíziszap, mederüledék és talajminták elemzésére, valamint mintavételére jogosult.

Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) háromtagú szakértői bizottsága az akkreditáció éves felügyeleti vizsgálatát február 8-án végezte. Az egynapos helyszíni szemle során ellenőrizték a Központi Laboratórium minőségirányítási rendszerének kézikönyv szerinti megfelelőségét, a folyamatok dokumentáltságát és visszavezethetőségét. A vizsgáló laboratóriumokban konkrét tevékenységek és dokumentumainak bemutatásával, valamint szakmai interjúk alapján értékelték az elemzési és mintavételi jártasságot.

Az értékelő csoport a helyszíni szemle során a laboratórium működésében hiányosságot nem tárt fel, a szakmai munkát, a laboratórium belső rendjét elismeréssel illette és az akkreditált státusz újabb egy évre történő meghosszabbítását javasolta a NAT Akkreditálói Bizottságának.

A minősítő szakértők külön kiemelték a laboratóriumi dolgozók precíz munkáját, a minőségirányítási dokumentáció teljességét és naprakész rendezettségét, melyet a Vízminőség-ellenőrzési Osztály tevékenységének helyszíni ellenőrzése során a Lloyd’s Register Quality Assurance auditora is hasonlóan értékelt.

A Társaság menedzsmentje és munkavállalói nevében ezúton gratulálunk a Vízminőség-ellenőrzési Osztály munkatársainak a kimagasló és eredményes munkájukhoz.