Stockholmi Ifjúsági Víz Díj

Társaságunk a fenntartható fejlődés jegyében a környezet, ezen belül a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelmét küldetésének tekinti. Arra törekszünk, hogy a meglévő vízkészleteinket a lehetőségeinkhez mérten a jelenlegi vagy jobb állapotban őrizzük meg a jövő nemzedék számára. 

Mint felelős víziközmű-szolgáltató, a magas szintű szolgáltatás biztosítása mellett kiemelt figyelmet fordítunk az innováció és a szemléletformálás támogatására is.

Az edukáción belül már több olyan eseményt szerveztünk - elsősorban a fiatalok részére, amelyek felhívják a figyelmet a környezet- és vízbázisvédelemre, külön kiemelve a szennyezett vizek tisztításának fontosságát.

A közelmúltban a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnáziummal működtünk együtt, mely oktatási intézmény két diákja - felismerve a szennyvíztisztítás fontosságát és nehézségeit - egy nem szokványos témával nevezett be a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj nemzetközi versenyre.

Az 1997-ben alapított díj mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban is az egyik legrangosabb megmérettetés, amely három angol nyelvű fordulóból áll. A verseny szakmai bírálóbizottsága jóváhagyta a szalézis fiatalok által beadott témát, és felkérte a diákokat egy 20 oldalas szakdolgozat benyújtására. A beadott pályázatok elbírálása során kiválasztották a döntőbe bekerült pályamunkát.

A hallgatók fiatal koruk ellenére alapos felkészültséggel „Ami tőled jön, hozzád megy” című pályamunkájukban a lakossági csatornahasználati szokásokat, és annak hatásait vizsgálták a szennyvízelvezető hálózatra és a Kazincbarcikai Városi Szennyvíztisztító Telepre vonatkozóan.  Kutatómunkájukban kérdőív segítségével mérték fel a diáktársaik csatornahálózat-használati szokásait, elemezték az adatokat, majd célkitűzést határoztak meg annak érdekében, hogy társaik és hozzátartozóik is tudatos csatornahasználók legyenek.

Társaságunk Nagy Zsuzsanna művezető koordinálásával, magas szakmai felkészültséggel, tudásmegosztással, mindvégig szoros kapcsolattartás mellett segítette, támogatta a hallgatókat.  Nagy örömünkre a hazai szakmai bírálóbizottság a pályamunkát a legjobb öt közé választotta.

Az elért eredmény hűen tükrözi az ÉRV. Zrt. azon törekvését, hogy a következő nemzedék is kiemelten kezelje környezetünk, ezen belül vízkészletünk védelmét. Ennek érdekében a kollektívánk a mindennapi feladatellátáson túl a jövőben is elkötelezetten folytatja az edukációs, szemléletformáló tevékenységet

Kapcsolódó dokumentumok