SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - KÁCS

Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energetikai Operatív Program KEOP-2.2.3./A – Kács VIII. víztermelő telep és a Sály VIII/A víztermelő telep sérülékeny földtani környezetben lévő vízbázisainak biztonságba helyezésének diagnosztikai vizsgálata

Társaságunk stratégiai céljai között szerepel vízbázisaink biztonságba helyezése. A pénzügyi erőforrások előteremtése érdekében pályázatot nyújtottunk be az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Program keretében. A projekt a Kács VIII. víztermelő telep és a Sály VIII/A víztermelő telep sérülékeny földtani környezetben lévő vízbázisainak biztonságba helyezésének diagnosztikai fázisára irányul.

A Kács-Sályi vízbázis egyike annak a Magyarországon lévő, több mint 600 üzemelő vízbázisnak, amely sérülékeny földtani környezetben üzemel. Mivel a karsztvízbázisok földtani okok, illetve a területükön található potenciális szennyezőforrások miatt rendkívül sérülékenyek, ezért a vízbázisokat biztonságba kell helyezni.

A biztonságba helyezés jogi hátterét a vonatkozó Kormány rendelet előírásai szerint meghatározott védőterület kijelölése adja meg. A vízbázis üzemeltetője csak akkor kapja meg az üzemelési engedélyt, ha a hatályos jogszabály szerinti védőterület kijelölés is megtörtént, ennek hiányában az üzemelési engedély visszavonható.

 „Az üzemelő sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázisok” program 1997-2004-ig zajlott. 2004-ben már új beruházás a pénzügyi elvonások miatt nem kezdődött. A Kács-Sályi karsztvízbázis diagnosztikai vizsgálata eredetileg szintén e program része volt. Indítását az ÉKÖVIZIG 2004-re tervezte, azonban végrehajtására az előbbiekben említett állami pénzforrások elapadása miatt nem került sor.

A vízbázisok biztonságba helyezésének - jogszabály által meghatározott - első lépése a diagnosztikai vizsgálatok végrehajtása, ezért készíttettük el a KEOP-2.2.3/A-2008-0010 azonosító számú, a „Kács, ÉRV ZRt. VIII. telep és Sály, ÉRV ZRt. VIII/A telep Vízbázisának diagnosztikai vizsgálata” című pályázatot. A projekt megvalósításához 91.182.830 Ft összegű EU-s támogatást kapott Társaságunk. A pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés 2009. március 19-én került aláírásra.

Az előírásoknak eleget téve „Kács – Sály sérülékeny földtani környezetben üzemelő vízbázisok diagnosztikájának elvégzése” tárgyú ajánlati felhívásunkat a Közbeszerzési Értesítőben 2009. június 26-án jelentettük meg. Az egyszerű közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatok bontása 2009. augusztus 14-én történt meg, melynek nyertese a Smaragd GSH Kft. – OVIBER Kft. konzorcium lett.

A projekt keretében a következő főbb munkálatokat végzik el:

- Állapotfelmérés, melynek során megtörténik a szennyező források felmérése, a meglévő térképek, légifotók aktualizálása. Elkészítik a területen található barlangok, víznyelők, mint szennyeződésre legérzékenyebb objektumok állapotának felmérését, leírását is.

- Vízminőségi vizsgálatok folynak, részben az állapotértékeléshez szükséges egyszeri, valamint a vízminőség időbeli változását követő ismétlődő mintavételekkel, kémiai, nehézfém és biológiai jellemzőkre. Megtörténik a hidrogeológiai kiértékeléshez szükséges paraméterek – nyomelemek, trícium, radiokarbon korának - meghatározása.

- Kialakítják a szükséges monitoring rendszert, melynek célja a karsztvízszint állásának, a tárolt és az utánpótlódó karsztvízkészlet mennyiségének, minőségének folyamatos ellenőrzése.

Elkészülnek a tervezett új észlelőkutak (a Kácsi Vízmű telepen 1 db 20 m talpmélységű, Répáshuta, Balla-völgyben 1 db 250 m talpmélységű). A Kácsi-patakon a vízhozamok mérésére alkalmas vízrajzi mérőműtárgy kiépítése már megtörtént.

- Geodéziai mérésekkel meghatározzák a források pontos koordinátáit, tartós szivattyúzással vizsgálják a kitermelhető vízmennyiséget és annak utánpótlódását.

- Elkészítik a hidrodinamikai modellt, ami alapján a védőterület kijelölhető, majd a védőterületi határozathoz szükséges dokumentációt és a biztonságba helyezési tervet.

A projekt befejezésének határideje: 2011. június 30.

A vízbázis biztonságba helyezésére, ismét pályázni kívánunk, jelenleg erre a KEOP-2.2.3/B „Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése” konstrukció nyújthat segítséget.

A fejlesztés eredményeként közel 43 000 ember, a jogszabályoknak megfelelően kijelölt védőterülettel rendelkező forrásokból kapja majd a jó minőségű ivóvizet.