SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tízezrek ivóvize lett biztonságosabb Közel 43 ezer ember számára vált biztonságosabbá az ivóvízfogyasztás, miután az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. menedzsmentjének koordinálásával elkészült a sérülékeny földtani környezetben üzemelő Kács-Sály víztermelő telepek diagnosztikai vizsgálata. A munkálatokhoz az Európai Unió nyújtott több mint 91 millió forintos támogatást.

Az éghajlatváltozás elmúlt években tapasztalható extrém következményei és a szélsőséges vízjárás óriási károkat okoznak, illetve a felelőtlen emberi tevékenységek az élővizeket időről időre szennyezik, nagymértékben veszélyeztetve a rendelkezésre álló édesvíz készleteket, melyek ivóvizünk bázisait képezik.

 Az ÉRV ZRt. nemzeti minőségdíjas társaságként küldetésének tekinti, hogy kiváló működésre törekedve, a lehető legmagasabb minőségű víziközmű szolgáltatást nyújtsa valamennyi érdekelt fél megelégedésére.

 A Társaság, küldetése teljesítése érdekében kiemelt figyelmet fordít vízbázisainak védelmére és technológiáinak fejlesztésére. Ugyanakkor a vízbázisok megfelelő védelme komoly pénzügyi erőforrások rendelkezésre állását igényli. Ezen erőforrásokkal azonban a hazai vízművek csak részben rendelkeznek, így mindenképpen szükséges az állami, illetve az európai uniós szerepvállalás.

 A Kács-Sályi vízbázis is egyike azoknak a víznyerő helyeknek, amelyek sérülékeny földtani környezetben találhatók. Mivel a karsztvízbázisok földtani okok, illetve a területükön található potenciális szennyező-források miatt rendkívül sérülékenyek, ezért ezeket a vízbázisokat biztonságba kell helyezni.

 Ezen projekt végrehajtása érdekében nyújtott be pályázatot a KEOP pályázati keretein belül az ÉRV ZRt., melynek megvalósításához 91.182.830 Ft összegű EU-s támogatást kapott.

 A projekt két évvel ezelőtt, 2009 márciusában indult, melynek kivitelezője a Smaragd GSH Kft. – OVIBER Kft. konzorcium volt. Az alapvető célok között szerepelt az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, és a kiváló vízminőség megőrzése.

 Ehhez a szakemberek egyebek mellett felmérték a barlangok, a víznyelők állapotát, illetve a szennyező forrásokat. A víz minőségét ismétlődő mintavételekkel ellenőrizték, és kialakították a karsztvíz mennyiségének és minőségének folyamatos ellenőrzésére szolgáló monitoring rendszert is.

 A szakemberek ezután geodéziai mérésekkel meghatározták a források pontos koordinátáit, tartós szivattyúzással megvizsgálták a kitermelhető vízmennyiséget és annak utánpótlódását.

 Az eredményes projekt záró rendezvényére 2011. május 4-én, Kácson került sor, melyen Ritter Géza az ÉRV ZRt. vezérigazgatója egyebek mellett hangsúlyozta, hogy a vízbázisok védelme és a jövő nemzedékei számára történő megőrzése kulcsfontosságú feladat, melyben a Társaság eddig is, és ezt követően is élen kíván járni.

 A víz stratégiai jelentőségű természeti erőforrássá vált, így a vízgazdálkodást a fejlődés elemi tényezőjeként kell számon tartani. Ezért is folytatja az ÉRV ZRt. tovább vízbázis-védelmi tevékenységeit, és a kiváló szakmai és technikai háttér kihasználásával arra törekszik, hogy működési területén minden fogyasztó kiváló minőségű ivóvízhez juthasson.

 A siker eléréséhez csak egy lépés az ÉRV ZRt. kiemelkedő munkája, azonban a vízbázisaink megőrzése mindannyiunk felelőssége, így felelősségteljes magatartással, másokat is bevonva tegyünk együtt még többet vízkincsünk megőrzése érdekében.

 A sajtóközleményt az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság adta ki az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energetikai Operatív ProgramKEOP-2.2.3./A „Kács VIII. víztermelő telep és a Sály VIII/A víztermelő telep sérülékeny földtani környezetben lévő vízbázisainak biztonságba helyezésének diagnosztikai vizsgálata” pályázat kapcsán.