SAJTÓKÖZLEMÉNY - Modernizálják a kazincbarcikai szennyvíztisztító telepet

Az Európai Unió támogatásával és a Kohéziós Alap társfinanszírozásával 2014. szeptember 8-án elkezdődött Kazincbarcika város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése. A létesítmény modernizációjára és a hozzá kapcsolódó fejlesztésekre több mint kétmilliárd forintot fordíthat a kedvezményezett, azaz a település önkormányzata.

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 „Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” projekt nyitórendezvényét 2015. április 23-án tartották a szennyvíztisztító telep irodaházának szomszédságában, ahol a kedvezményezett részéről Szitka Péter, Kazincbarcika város polgármestere; az üzemeltető Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. részéről Bárány István műszaki igazgatóhelyettes; a kivitelezést végző INDI 2014 Konzorcium tagjai, azaz a Diamit Zrt. és az Inwatech Kft. részéről Tamók István, a Diamit Zrt. vezérigazgatója mondott beszédet. Ezt követően Demes László projektvezető (Diamit Zrt.) ismertette a beruházás részleteit, majd a program a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Kertvárosi Tagóvodája 4. számú csoportjának „Védjük a Földünket!” című műsorával zárult. A vendégek ezt követően Demes László vezetésével tekintették meg a beruházás helyszínét.

A szennyvíztisztító telep modernizációjára azért volt szükség, hogy a telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségét és a fertőtlenítő rendszer hatékonyságát javítsák; a rothasztótornyok technológiáját korszerűsítsék és optimalizálják a biogáz újrahasznosítását.

A projekt során az úgynevezett „A2/O típusú, eleveniszapos biológiai tisztítás nitrifikációval, denitrifikációval, részleges biológiai foszforeltávolítással” technológiát alkalmazzák. A vízvonalon új szagtalanított rács-homokfogó gépház, TFH-fogadó létesítmény, előülepítő és biológiai tisztító műtárgy épül; a tisztított víz fertőtlenítésére UV-fertőtlenítő egységet, az iszapkezelő soron elősűrítési technológiát építenek be. Emellett a meglévő gépeket is korszerűsítik; továbbá új kéntelenítő egységet, gázmotort, biogáz- és földgáztüzelésű kazánt is telepítenek. A munkálatok közben az elavult, nem hasznosítható gépeket, berendezéseket lebontják. A tervek szerint a szennyvíztelep működtető vagyonelemei közé tartozó felépítmények indokolt felújítására is sor kerül.

A szennyvíztisztítás és iszapkezelés folyamán keletkező szaghatások miatt a rácsműtárgy-homokfogó gépházból, az iszap-elősűrítő műtárgyakból, a TFH-fogadó gépházból elszívják és tisztítják a bűzös levegőt.

A szippantott szennyvíz fogadására és előkezelésére új műtárgy épül, melyet a szennyvíztisztító teleptől külön kapuval és kerítéssel határolnak el. A tisztított szennyvíz folyamatos vízminőség-ellenőrzéséhez a fertőtlenítő műtárgyba új analizátor építenek be.

A szennyvíztisztító telepen keletkező melléktermékeket - rácsszemetet és homokzagyot - az üzemeltetési engedély szerint megadott módon helyezik el az ÉHG Zrt. Sajókazai Hulladékkezelő Centrumában, a primer és fölös iszapot a rothasztást és víztelenítést követően szintén a centrum lerakójában komposztálják.

A technológiai berendezéseket tartalmazó és a központi irányító épületben a projekt céljához kapcsolódó, nem engedélyköteles felújítási munkákra kerül sor; valamint a tervek között szerepel egy konténerszállító és egy kombinált szippantó, illetve csatornatisztító gépjármű beszerzése.

A projekt keretében Kazincbarcikán összesen négy helyen - az Alkotmány utcában, a Balassi Bálint utcában, a Gorkij utcában, a Vadvirág utcában - összesen 1649 méter hosszúságú új, KG PVC-anyagú gravitációs csatornahálózatot építenek ki. A város egyéb pontjain - összesen 14 helyszínen - a műszakilag elavult csatornaszakaszokat rekonstruálják.

A korszerűsített szennyvíztisztító telep, valamint a meglévő és újonnan kiépített csatornaszakaszok működtetését a jelenlegi üzemeltető, vagyis az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. végzi majd.

A „Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” projekt várhatóan 2015. szeptember 30-án zárul, melyet követően mintegy hat hónapos próbaüzem veszi kezdetét.

A projekt pontos neve: KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030
Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések
Kivitelezés ideje:
2014. 09. 08. - 2015. 09. 30.
Kedvezményezett:
Kazincbarcika Város Önkormányzata, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
Az Európai Uniós és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
2 110 536 932 Ft
Támogatási intenzitás:
91,6560%

 

Bővebb információ: Barcika Art Kft.
Elérhetőség:
06-48/512-353
E-mail:
titkarsag@barcikaart.hu
Web:
www.kazincbarcika.hu
www.barcikaart.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 „Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” projekt sajtóközleménye - pdf