Sajtóközlemény: Ivóvíz-víziközműrendszerek műszaki állapotának felmérése az ÉRV Zrt.-nél

Az Európai Unió támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében diagnosztikai vizsgálatok zajlottak az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. működési területén. Az ivóvíz-víziközműrendszerek műszaki állapotát elsősorban a másodlagos vízminőségromlás megelőzése, illetve kezelése, valamint a vízveszteségek és az irreális üzemeltetési költségek csökkentése céljából mérték fel. A projekt a megvalósításra elnyert vissza nem térítendő 114,73 millió forint támogatásból valósult meg, melyet a kedvezményezett Nemzeti Vízművek Zrt. vezetett.

A Széchenyi 2020 program keretében a KEHOP-2.1.11-21-2022-00054 azonosító számú, Ivóvíz víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, az ÉRV Zrt. működési területén címet viselő projekt munkálatai 2023. március 16-án kezdődtek meg és ez év decemberében fejeződtek be.

A projektben érintett Bánhorváti és Nagybarca településeken működő, 250 mm-nél nagyobb átmérőjű, azbesztcement anyagú ivóvízvezetékek döntő többségének életkora meghaladta a műszaki hasznos élettartamát, vagy közel jár hozzá, gyakoriak rajtuk a meghibásodások. Az elvégzett diagnosztikai vizsgálatok valós képet tártak fel a műszaki állapotukról, tervezhetőbbé téve a szükséges beavatkozásokat. A vizsgálattal érintett, összesen közel 10 kilométernyi vezetékszakasz több mint 85 500 felhasználó vízellátásában vesz részt.

A Nemzeti Vízművek Zrt. stratégiai elképzelései között szerepel többek között az állami vízművek költséghatékonyabb működtetése a szinergiák kihasználásával, így ezzel összhangban a projekt célja a másodlagos vízminőségromlás megelőzése, illetve kezelése volt, valamint a vízveszteségek és az irreális üzemeltetési költségek csökkentése. Komplex cél volt továbbá a fenntarthatóság biztosítása, a szolgáltatási színvonal minőségének javítása, valamint az indokolt költségek megtérülésének garantálása a meglévő hálózati rendszer műszaki állapotára való tekintettel.

A projekt eredménye hozzájárulhat a vízellátás biztonságának növeléséhez a vízbázisok terhelésének csökkentésével, a szolgáltatott ivóvíz minőségének javulásával és ezzel párhuzamosan a vízminőségi kifogások számának csökkenésével. Ezenkívül a projekt eredményeként növekedhet a víziközművek energetikai és üzemeltetési hatékonysága, és szavatolhatóvá válik a fejlesztések hatékony, ütemezhető megvalósítása. 

A projektről bővebb információt a www.nemzetivizmu.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY - LETÖLTHETŐ PDF

Kapcsolódó dokumentumok