SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tovább folytatódik a hálózat ellenőrzése és a nem megfelelő közkutak feltárása Budapest, 2014. július 17.- Újabb, hasonlóan kevésbé használt közkutak kerültek átvizsgálásra annak érdekében, hogy a korábban észlelt közkifolyó-használati problémákból eredően kialakulhatott e szennyeződés más mintavételi helyeken is- közölte az Északmagyarországi Regionális Vízművek (ÉRV) ZRt.

Az ÉRV ZRt. tájékoztatása szerint folyamatosan ellenőrzésre kerülnek, mind a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, mind a Társaság által azok a közkutak, amelyeket ritkábban használnak vagy feltételezhető, hogy nem megfelelő a működtetésük.

Ezen vizsgálatok keretében legutóbb Recsk település egyik közkifolyóján került kimutatásra coli szennyeződés.

A teljes biztonság érdekében a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Recsken átmenetileg csak korlátozva engedélyezte az ivóvíz használatát.

Az ÉRV ZRt. tájékoztatása szerint az érintett települést ellátó víztermelő műből kibocsátott ivóvíz minősége folyamatosan megfelelő. Ez is azt mutatja, hogy ez esetben is helyi, lokális problémáról volt szó.

Ettől függetlenül a legteljesebb biztonság érdekében a szolgáltató Recsk teljes hálózatának fertőtlenítését elvégezte. Ezen túlmenően a Társaság az érintett közkifolyó helyi fertőtlenítését is végrehajtotta.

A szolgáltató tájékoztatása szerint a lokálisan kialakult szennyeződés leküzdésére tett intézkedések hatékonyak voltak, így Recsken nincs szükség semmilyen óvintézkedés fenntartására a vízellátásban.

Az akkreditált laboratóriumban elvégzett vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a szennyezéssel érintett közkifolyóból vételezett ivóvíz mikrobiológiai minősége is megfelel a vonatkozó jogszabály előírásainak.

A szolgáltató által végrehajtott feladatok és a vizsgálati eredmények alapján az illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv határozatában arról döntött, hogyRecsken a vezetékes ivóvíz ismételten korlátozás nélkül fogyasztható (ivásra, főzésre, fogmosásra is).

Az ÉRV ZRt. a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel szorosan együttműködve mindent megtesz annak érdekében, hogy a nem megfelelően használt közkutakon is elkerülhető legyen a szennyeződések esetleges kialakulása.

ÉRV ZRt.