RITTER GÉZA VEZÉRIGAZGATÓ ÚR A MAGYAR TELEVÍZIÓ MISKOLCI REGIONÁLIS STÚDIÓJÁBAN

A víziközmű ágazat és ezen belül az ÉRV ZRt. jövőjével, integrációban betöltött szerepével kapcsolatban beszélgetésre invitálták Ritter Géza vezérigazgató urat 2011. január 21-én aMagyar Televízió Miskolci Regionális Stúdiójába.

A műsor egy képes bevezetővel indult, melyben a szerkesztők egy átfogó képet adtak az Északmagyarországi Regionális Vízművekről, illetve egy előzetesen elkészített riport keretébenKakszi Klára divízióvezető a Zenon ultraszűrő technológia beépítésének jelenlegi fázisáról adott tájékoztatást a televízió nézőinek.

A Társaságunk vezérigazgatójával készült beszélgetésben Ritter Géza úr leszögezte, hogy azivóvíz minősége a régiónkban jó, a szolgáltatási területünkön kiváló.

Az elmúlt időszak szélsőséges időjárási viszonyai - az ÉRV ZRt. személyi és műszaki felkészültségének köszönhetően - a felszíni vízbázisokban olyan mértékű károkat, amelyek a szolgáltatást alapjaiban befolyásolták volna, nem eredményeztek.

Kiemelte, hogy Társaságunk a biztonságos és magas színvonalú szolgáltatást tartja a legfontosabbnak. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a cég rendelkezett és rendelkezik olyan részletes szabályzókkal, szabályzatokkal, amelyek vészhelyzetek kezelésére hivatottak, így szélsőséges helyzetek kialakulása esetén is zökkenőmentesen tudjuk fogyasztóink részére az egészséges ivóvizet biztosítani.

A vízbázisok védelmével és a takarékos vízfelhasználással összefüggésben megemlítette, hogy az elmúlt 2-3 év kijózanító hatású volt, mivel az árak emelkedése takarékos felhasználásra ösztönözte a fogyasztókat, illetve a haváriás helyzetek felhívták a figyelmet arra, hogy: A VÍZ ÓRIÁSI KINCSÜNK.

A jelenleg futó beruházások közül a Kács-Sály-i projektet, illetve a lázbérci Zenon ultraszűrő II-es ütemét emelte ki.

Az integrációval kapcsolatosan kifejtette, hogy a kormányzati célkitűzéssel összhangban a jelenleg szétaprózódott és gazdaságtalanul működő közel négyszáz víziközművet üzemeltető ágazatban, a színvonalas szolgáltatás fenntartása illetve megteremtése mellett, erőteljes integrációs folyamatok indulnak be. Társaságunk igyekszik ebben jelentős szerepet vállalni, így a szolgáltatási területét folyamatosan bővíti.

Reményét fejezte ki, hogy a szolgáltatási árszínvonal tekintetében az államháztartás helyzete lehetővé teszi a minimális, infláció mértéke alatti, vagy az azzal egyenlő mértékű, maximum 3,5 és 4,5 %-os emelést. 

Vezérigazgatói tevékenységének elmúlt három hónapját értékelve kiemelte, hogy egy műszakilag rendkívül jól működő szolgáltató irányítását vette át, egy remek kollektívával a háttérben, mely alapfeltétele a lehető legjobb színvonalú szolgáltatás fenntartásának és a gazdaságos működtetésnek.