RANGOS SZAKMAI KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA AZ ÉRV. ZRT. KÖZPONTJÁBAN

Az idei Víz Világnapja és a Víziközművek Napja alkalmából a Magyar Víziközmű Szövetség Elnöksége által adományozandó díjakat a járványügyi helyzet miatt szűkebb körű eseményen, az Északmagyarországi Regionális Vízművek kazincbarcikai központjában adták át, október 28-án.

A MaVíz elnöke, Kurdi Viktor úr videóüzenetben köszöntötte az elismerésben részesülő kollégákat, egyben megköszönte a szakemberek elhivatott, áldozatos munkáját.

Ezt követően Lőrinc Ákos, az ÉRV. Zrt. vezérigazgatója ismertette a Társaság által kitüntetésre felterjesztett munkatársak szakmai pályafutását, kiemelve néhány jelentős mérföldkövet, eredményt az életművekből. A díjazottakat illető elismerés mellett köszönetét fejezte ki a Társaság valamennyi munkavállalója felé, akik a járványügyi helyzetben is mindent megtesznek a szolgáltatás biztonságos fenntartásáért, maradéktalan ellátásáért.

A MaVíz kommunikációs szakembere, Kreitner Krisztina méltatta a kitüntetésben részesülőket, majd Nagy Edit, a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára adta át a rangos díjakat. Főtitkár asszony köszöntőjében kiemelte a víziközmű-szolgáltatásban dolgozók példaértékű elkötelezettségét, szakma iránti szeretetét, összetartását, és a Szövetség nevében gratulált a kitüntetetteknek.

Bűdi Tibor, a Csúcsvízmű Szolgáltatási Űzem vezetője, aki már több évtizede erősíti az ÉRV csapatát, és számtalan példaértékű fejlesztés motorja, koordinátora Víz Világnapi Emlékérem kitüntetést vehetett át. Kötelességtudata, maximalizmusa, kimagasló szakmai tudása és a váratlan műszaki problémák megoldásakor alkalmazott kreativitása révén méltán vált példaképpé a kollégái számára. Tudását, tapasztalatait szívesen adja át, rendszeresen részt vesz a fiatalabb generáció oktatásában, nevelésében.

Nikházy Zsuzsanna Elismerő Oklevélben részesült. Az ÉRV. Zrt. kabinetvezetőjeként, a társadalmi felelősségvállalás jegyében kiemelt feladatai közé tartozott többek között a Társaság által rendezett önálló programok, valamint partnerségben megvalósított események szervezése, továbbá a társadalom szemléletformálását elősegítő aktivitások koordinálása. Ezek a CSR-tevékenységek a víziközmű szektor népszerűsítését, a szakma presztízsének növelését, a fenntarthatóság, a környezet- és vízbázisvédelem fontosságát, a műanyagszennyezés csökkentését, a csapvízfogyasztás népszerűsítését és az egészség megőrzését célozzák.

Szabó István Péter, a Mátrai Szolgáltatási Üzem vezetője szintén Elismerő Oklevelet vehetett át. Az 1990-es évek elejétől meghatározó tagja az ÉRV közösségének, és az eltelt évtizedek alatt a mindennapi alapellátás feladatain túl a haváriák gyors és szakszerű kezelését is eredményesen koordinálta, koordinálja. Több mátrai település ivóvíz- és szennyvízhálózatának a sikeres integrációja is az ő irányításával történt.  Munkájára a szakma iránti alázat, a szolgáltatás biztonsága és minősége, valamint a fejlesztések iránti elkötelezettség a jellemző.

További szakmai sikereket és kiváló egészséget kívánva ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!

Kapcsolódó dokumentumok