Rangos ÉRV-s elismerések az idei Víz világnapi rendezvényeken

Az ENSZ-közgyűlés 1992-ben döntött arról, hogy minden évben március 22-én ünnepeljék világszerte a Víz világnapját, amelyen az emberek figyelmét a tiszta víz fontosságára, a fenntartható vízgazdálkodásra és a tudatos vízhasználatra hívják fel.

A vizet tiszteletben kell tartani

„A Víz világnapja ráirányítja a figyelmet arra, hogy a vizet tiszteletben kell tartani, hiszen nemcsak az életet biztosítja, hanem veszélyt is jelenthet”- mondta Hoffmann Imre vízügyi helyettes államtitkár március 19-én, Budapesten, a Víz világnapja alkalmából rendezett belügyminisztériumi ünnepségen.

BM Víz világnapja

„Nem mindegy tehát, hogy miként óvjuk meg, esetleg tudjuk-e növelni a hasznosítható édesvíz mennyiségét, hogyan vagyunk képesek megvédeni életünket, környezetünket, javainkat a súlyos árvizek hatásaitól vagy az emberi tevékenységgel összefüggő, balesetszerű vízszennyezések súlyos következményeitől. A folyók, a tavak, a tengerek, a felszín alatti vízkészletek állapotának megőrzése, javításuk, a velük kapcsolatban élő ökoszisztémák megóvása közös érdek és feladat, hiszen a jövő generáció számára is biztosítani kell a jó minőségű vízkészletet. Ehhez szükség van a tudomány, a szakma széleskörű bevonására, nemzetközi viszonylatban az érintett kormányok szakpolitikai együttműködésére, de nagy szerepe van minden olyan helyi és térségi kezdeményezésnek is, amely sok embert tud a környezet és ezen belül vizeink védelmének szolgálatba állítani a meggyőzés és a nevelés erejével. Elengedhetetlen az árvíz- és belvízvédekezés, az ivóvíz- és szennyvízkezelés, valamint a vízi közlekedés fejlesztésének összehangolása. Ebben részt kell venniük az önkormányzatoknak, a területen működő érdekcsoportoknak, az ipari- és egyéb vízfelhasználóknak, valamint a természetvédő szervezeteknek. Magyarország számára kulcsfontosságú a fenntartható fejlődéshez szükséges egyik alapelem, a víz hosszú távú biztosítása, ezt vízkészleteink védelmével, az azokkal való fenntartható gazdálkodással, valamint atermészeti értékek védelmével lehet elérni.”

A Víz világnapi ünnepség kiemelkedő eseményeként huszonketten vehettek át kitüntetést Kontrát Károlytól, a BM parlamenti államtitkárától. Az államtitkár "Az év vízügyi dolgozója" miniszteri díjakat, Vásárhelyi Pál-díjakat, Kvassay Jenő-emlékérmeket, Lamp Hugó-emlékplakettet, valamint miniszteri elismerő okleveleket adott át.

Ritter Géza vezérigazgató

 A kitüntetettek között köszöntötték Ritter Géza vezérigazgató urat is, aki az elismerő Kvassay Jenő-emlékérmet vehette át a Belügyminisztérium márványaulájában.

Az elismerés és a Víz világnapja apropóján Ritter Géza vezérigazgató úr gondolatai:

 „Az adományozott kitüntetés és március 22-e jó alkalmat teremt arra, hogy mindazt végiggondoljuk, mit jelent számunkra, víziközmű cég számára a víz – azaz a napi szolgáltatásunk forrása, egyben az élet jelképe, szimbóluma, bölcsője.
Az ünnep a Föld vízkészletének, valamint ehhez szorosan kapcsolódva a szűkebb és tágabb környezetünk védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet; 2015-ben „A víz és a fenntartható fejlődés” fő gondolata mentén.
Semmi máshoz nem hasonlítható közös kincsünk különös gondoskodást igényel, amit mi, az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. - a hosszú távú stratégiánkon alapuló menedzsmenti tevékenységgel, valamint a mindennapi minőségi munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges szakembergárdával - első osztályú víziközmű-szolgáltatást nyújtva látunk el.
Fő célunk, hogy a működési területünkön élő emberek számára tiszta, jó minőségű ivóvizet biztosítsunk, úgy, hogy közben ne éljük fel a jövőnket, gondoskodjunk unokáink vízkincséről is. Cégünk így járul hozzá a Víz világnapja ünnepéhez, és természetesen ez az elkötelezettség nem csupán egyetlen, kiemelt jelentőségű napra szorítkozik, hanem állandó nívós munkát és odafigyelő törődést igényel az év minden napján, valamennyiünktől.”

A vízügyi szakterületen huzamosabb időszakon keresztül végzett magas színvonalú, kiemelkedően eredményes munka elismeréseként adományozott díjhoz az ÉRV ZRt. kollektívája nevében őszinte tisztelettel gratulálunk - a cég vezetéséhez további szakmai sikereket és eredményeket kívánva.

Március 20-án, a Magyar Víziközmű Szövetség Víz világnapi ünnepségén számos szakember odaadó munkáját ismerte el az ágazat

A Magyar Víziközmű Szövetség Víz Világnapi Emlékéremmel a tagszervezetek által felterjesztett azon kollégákat ismerik el, akik a közműves víz- és csatornaszolgáltatásban 20 évnél hosszabb időn keresztül kiemelkedő szellemi tevékenységet, illetve különösen hatékony gyakorlati munkát végeztek és a MaVíz szakmai közéletében eredményes és általánosan elismert társadalmi szerepet vállaltak.

Idén is húsz kiváló szakember vehette át az Emlékérmet és a vele járó oklevelet, amelyeket Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára és Winkler Tamás, a MaVíz elnöke adott át. A díjazottak között üdvözölték az ÉRV ZRt. két kiváló szakemberét, Földi Györgynét és Földi Csabát is.

Földi Csaba

Földi Csaba, az ÉRV ZRt. műszaki Információs Rendszer projektmenedzsere 1979-ben kezdett el dolgozni az Északmagyarországi Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat diszpécsereként. Később hozzá tartozott a víz- és energiagazdálkodás területe is, melynek során munkatársaival elkészítettek egy energiagazdálkodást segítő programot, ami több vizes cég számára is példaként szolgált. 2014-től MIR-projektmenedzser beosztással a műszaki információs rendszer kiépítése, üzemeltetése, fejlesztése és irányítása a feladata. Közel négy évtizedes szakmai hozzáértésével, tapasztalatával, lelkiismeretes és odaadó munkájával hozzájárul a Társaság eredményes működéséhez.

Földi Györgyné

Földi Györgyné, az ÉRV elemző közgazdásza 1977 óta erősíti a Társaságot. Felelősségteljes munkafeladata: az irányítása alá tartozó dolgozók munkájának összefogása és koordinálása. Ezen kívül kiemelten fontos számára a cég többi területén tevékenykedő munkatársakkal való folyamatos együttműködés. Nélkülözhetetlen háttérmunkát folytat az üzleti tervezési, illetve a kontrolling feladatok ellátásában, a tulajdonosnak, a MEKH-nek és a KSH-nak nyújtott rendszeres adatszolgáltatás terén. Pótolhatatlan munkafolyamatokat végzett, illetve végez az integráció előkészítő és működtető szakaszaiban. Szakmai munkáját, vezetői illetve kollegiális rátermettségét és példaértékű emberségét az is fémjelzi, hogy 2012-ben megkapta az ÉRV-aranygyűrűt, amellyel a vezetőség hivatalosan is elismerte a munkáját.

Az emlékéremmel kitüntetett kollégáinknak szívből gratulálunk, az ÉRV-kollektíva nevében a munkájukhoz jó egészséget és szakmai sikereket kívánunk!

A 2015. évi „IX. FOTÓPOSZTER A VÍZRŐL” pályázat:

A több éve hagyománynak örvendő, víz tematikájú pályázatot a Víz világnapja alkalmából a Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi szervezete és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi kar – KÚTFŐ projektje írta ki.

dr. Lénárt László

A Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet Hidrogeológiai- Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék egyetemi docense, dr. Lénárt László úr által koordinált felhívásra 175 pályamű érkezett be. A pályázatok elbírálását követően az eredményhirdetésre március 23-án, Kazincbarcikán került sor, mely eseményen munkatársaink közül többen elismerő díjazásban részesültek, az alábbiak szerint:

Szakmai kategória, út-törő (korán születettek) korcsoport:
I.hely: Zakkar Dénes (Szalajka völgyi vízmű)
III.hely: Vlaszács Gábor István (Feltörve, vagy gátolva)

Hangulati kategória, ifjú szakember korcsoport:
II.hely: Spisákné Ortó Zsuzsanna (Csöppnyi élet)

Hangulati kategória, út-törő (korán születettek) korcsoport:
I.hely: Solymosi Imréné (Gyógyfürdők)
II.hely: Bárányné Barthal Dóra - Feke Gábor (Víz az élet)
II.hely: Pintér János (Lázbérci víztározó és vizei)

Az ÉRV-kollektíva nevében a kiváló helyezéseket elért munkatársainknak gratulálunk!